Anphabe

Connecting opportunities
hZWXm5dhk2yclZmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

40HRS HR CONSULTING SERVICES

We have a team of bright, talented Consultant with over 10 years working experience that give the firm a balance of experience and the best track record in various industries.

 • hZWXm5dhk2yclZmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--lqXRoJjSsZBz0dLUwtLdqsvQoMarhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lwoFeglK6ygaealrikkqTMq6qbmKZVnaZwmmpZ1Jmmkc_YhpzFnpOg36ObapSdhMbT06GW1KrFm8pYa89ylWhpbJ5qb7Cx
40HRS HR CONSULTING SERVICES

Asst to Head of Swine Production

hZWXm5dgmm2VmJaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--naXGjIHTmoCR3N7Q0MXIo8nYmdCnhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lqoFeVo6SlroKolLGZn5uFc6lsa21V0pSoxZ2qhnOVapOf39SempyIzp_DmM3HhJ7XoGZviGSXZZpnUqG14Q..

Job Description

Mô tả công việc:

 • Làm việc trên hệ thống các trang trại chăn nuôi heo của Công ty.
 • Hỗ trợ Giám đốc sản xuất chăn nuôi heo trong công tác:
  - Tuyển dụng, đào tạo và phát triển nhân viên, Sắp xếp, luân chuyển nhân sự cho bộ phận. 
  - Đưa ra các quy trình về sản xuất, chăn nuôi cho bộ phận.
 • Chi tiết trao đổi cụ thể trong buổi phỏng vấn.

Chế độ : 

 • Các chế độ tuân thủ theo quy định của nhà nước và chính sách đãi ngộ riêng của Công ty.
 • Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, cơ hội thăng tiến.

Job Requirements

 • Tốt nghiệp đại học trở lên với các chuyên ngành Chăn nuôi Thú y, Bác sĩ Thú y.
 • Giao tiếp tốt, chịu được áp lực cao trong công việc.
 • Có thể giao tiếp Tiếng Anh trong công việc.
 • Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chăn nuôi công nghiệp.

Additional Information

2019-03-08 USD

About 40HRS HR CONSULTING SERVICES

We have a team of bright, talented Consultant with over 10 years working experience that give the firm a balance of experience and the best track record in various industries in: Executive, General Management, Manufacturing, Engineering, Operation, Human resources Management, Finance, Supply Chain, IT, …etc. 

We have experiences in dealing with Multi-culture and personalities in the industry to provide the best practices gained from working with a wide range of local & multinational companies. So, we can provide our service in America, Asia, Europe, and south America. 

Asst to Head of Swine Production

hZWXm5dgmm2VmJaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--naXGjIHTmoCR3N7Q0MXIo8nYmdCnhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lqoFeVo6SlroKolLGZn5uFc6lsa21V0pSoxZ2qhnOVapOf39SempyIzp_DmM3HhJ7XoGZviGSXZZpnUqG14Q..
Lazy Load...