Anphabe

Connecting opportunities
hZWXnJpmk2mampuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

40HRS HR CONSULTING SERVICES

We have a team of bright, talented Consultant with over 10 years working experience that give the firm a balance of experience and the best track record in various industries.

 • hZWXnJpmk2mampuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--lqXRoJjSsZBz0dLUwtLdqsvQoMarhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lwoFeglK6ygaealrikkqTMq6qbmKZVnaZwmmpZ1Jmmkc_YhpzFnpOg36ObapSdhMbT06GW1KrFm8pYa89ylWhpbJ5qb7Cx
40HRS HR CONSULTING SERVICES

Business Analyst

hZWXnJpjmW6dm5OExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--naXGjIHTmoCR3N7Q0MXIo8nYmdCnhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lqoFeVo6SlroKolLGZn5uFc6lsa21V0pSoxZ2qhnOVapOf39SempyIzp_DmM3HhJ7XoGZviGSYZJtrUqG14Q..

Job Description

 • Thu thập và phân tích để hiểu nhu cầu khách hàng
 • Kết nối và truyền tải nhu cầu khách hàng với các thành viên trong team agile
 • Đề xuất các tính năng, chương trình kinh doanh để đáp ứng nhu cầu khách hàng
 • Theo sát các bước xây dựng ứng dụng, hỗ trợ team phát triển ứng dụng hoàn thành đúng kế hoạch, đảm bảo yêu cầu kinh doanh
 • Nghiệm thu sản phẩm trước khi triển khai cho khách hàng
 • Xây dựng quy trình nghiệp vụ để đưa sản phẩm vào kinh doanh...

Job Requirements

 • Tốt nghiệp đại học trở lên các chuyên ngành Ngân hàng/tài chính hoặc CNTT hoặc có liên quan
 • Có kiến thức về các phương pháp phân tích/tìm hiểu nhu cầu khách hàng
 • Hiểu biết về các phương pháp xây dựng trải nghiệm người dùng là một lợi thế
 • Hiểu biết về quy trình phát triển giải pháp công nghệ theo phương pháp agile.
 • Có hiểu biết về các hệ thông công nghệ trong ngân hàng là một lợi thế
 • 3-5 năm ở vị trí tương đương, ưu tiên có kinh nghiệm ngân hàng bán lẻ.
 • Sử dụng thành thạo tiếng Anh
 • Khả năng làm việc trong môi trường áp lực cao
 • Kỹ năng mềm: kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng trình bày, đàm phán/giải quyết vấn đề, kỹ năng thuyết phục
 • Có khả năng tư duy logic, cập nhật nhanh kiến thức, công nghệ mới

Additional Information

About 40HRS HR CONSULTING SERVICES

We have a team of bright, talented Consultant with over 10 years working experience that give the firm a balance of experience and the best track record in various industries in: Executive, General Management, Manufacturing, Engineering, Operation, Human resources Management, Finance, Supply Chain, IT, …etc. 

We have experiences in dealing with Multi-culture and personalities in the industry to provide the best practices gained from working with a wide range of local & multinational companies. So, we can provide our service in America, Asia, Europe, and south America. 

Get salary from $21,600/year

hZWXnJpjmW6dm5OExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--naXGjIHTmoCR3N7Q0MXIo8nYmdCnhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lqoFeVo6SlroKolLGZn5uFc6lsa21V0pSoxZ2qhnOVapOf39SempyIzp_DmM3HhJ7XoGZviGSYZJtrUqG14Q..
hZWXnJpmk2mampuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...