Anphabe

Connecting opportunities
hZWXmphnlG6Uk5iExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

40HRS HR CONSULTING SERVICES

We have a team of bright, talented Consultant with over 10 years working experience that give the firm a balance of experience and the best track record in various industries.

 • hZWXmphnlG6Uk5iExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--lqXRoJjSsZBz0dLUwtLdqsvQoMarhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lwoFeglK6ygaealrikkqTMq6qbmKZVnaZwmmpZ1Jmmkc_YhpzFnpOg36ObapSdhMbT06GW1KrFm8pYa89ylWhpbJ5qb7Cx
40HRS HR CONSULTING SERVICES

Chinese Restaurant Manager

hZWXmphnkXGcm5KExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--naXGjIHTmoCR3N7Q0MXIo8nYmdCnhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lqoFeVo6SlroKolLGZn5uFc6lsa21V0pSoxZ2qhnOVapOf39SempyIzp_DmM3HhJ7XoGZviGSWaZppUqG14Q..

Job Description

 • Chịu trách nhiệm về kết quả kinh doanh và các hoạt động của nhà hàng.
 • Hỗ trợ tổ chức các hoạt động tiếp thị, khuyến mãi, giảm giá.
 • Tuyển dụng, đào tạo, quản lý, đánh giá, sa thải nhân viên.
 • Đảm bảo hiệu quả làm việc của nhân viên và các quy chuẩn được tuân thủ của công ty.
 • Giải quyết tình huống và phản hồi khiếu nại của khách hàng.
 • Duy trì sự kiểm soát chặt chẽ để đảm bảo chất lượng cao về vệ sinh an toàn thực phẩm,an toàn lao động và an ninh của nhà hàng.
 • Hỗ trợ các bộ phận của nhà hàng hoạt động tốt.
 • Báo cáo cho Giám đốc điều hành.

Job Requirements

 • Tốt nghiệp trung cấp trở lên
 • Có kinh nghiệm ít nhất 2 năm kinh nghiệm Quản lý nhà hàng Hoa
 • Giao tiếp tốt tiếng Hoa
 • Có kỹ năng đào tạo, huấn luyện nhân viên
 • Có khả năng ngoại giao, sáng tạo, tự tin, năng động, cầu tiến, có tinh thần trách nhiệm &chịu được áp lực cao trong công việc.

Additional Information

2018-11-30 USD

About 40HRS HR CONSULTING SERVICES

We have a team of bright, talented Consultant with over 10 years working experience that give the firm a balance of experience and the best track record in various industries in: Executive, General Management, Manufacturing, Engineering, Operation, Human resources Management, Finance, Supply Chain, IT, …etc. 

We have experiences in dealing with Multi-culture and personalities in the industry to provide the best practices gained from working with a wide range of local & multinational companies. So, we can provide our service in America, Asia, Europe, and south America. 

Chinese Restaurant Manager

hZWXmphnkXGcm5KExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--naXGjIHTmoCR3N7Q0MXIo8nYmdCnhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lqoFeVo6SlroKolLGZn5uFc6lsa21V0pSoxZ2qhnOVapOf39SempyIzp_DmM3HhJ7XoGZviGSWaZppUqG14Q..
Lazy Load...