Anphabe

Connecting opportunities
hZWXnJxmkm-UlpuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

40HRS HR CONSULTING SERVICES

We have a team of bright, talented Consultant with over 10 years working experience that give the firm a balance of experience and the best track record in various industries.

 • hZWXnJxmkm-UlpuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--lqXRoJjSsZBz0dLUwtLdqsvQoMarhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lwoFeglK6ygaealrikkqTMq6qbmKZVnaZwmmpZ1Jmmkc_YhpzFnpOg36ObapSdhMbT06GW1KrFm8pYa89ylWhpbJ5qb7Cx
40HRS HR CONSULTING SERVICES

Chuyên gia Phân Tích Rủi Ro Ngành

hZWXnJxkmm-dlJeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--naXGjIHTmoCR3N7Q0MXIo8nYmdCnhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lqoFeVo6SlroKolLGZn5uFc6lsa21V0pSoxZ2qhnOVapOf39SempyIzp_DmM3HhJ7XoGZviGSYZZ1vUqG14Q..

Job Description

- Định hướng và phát triển công tác phân tích, quản trị rủi ro ngành
 • Tư vấn thông tin thị trường và hỗ trợ xây dựng phát triển hệ thống cơ sở dữ liệu phân tích ngành
 • Nghiên cứu và ứng dụng các biện pháp và công cụ kỹ thuật vào công tác phân tích và dự báo ngành, nhận diện cảnh báo, quản trị rủi ro ngành.
 • Tham gia tư vấn xây dựng cấu trúc hệ báo cáo phân tích ngành và rủi ro ngành, chỉ rõ các cơ hội khai thác và rủi ro ngành;
 • Tham gia tư vấn xây dựng hệ thống cảnh báo và dự báo diễn biến giá/chuỗi giá trị hoạt động của ngành dựa theo bộ nhân tố tác động ngành.
- Vận hành công tác phân tích ngành và quản trị rủi ro ngành
 • Tư vấn các giải pháp nhằm hạn chế rủi ro đối với các biến động của ngành có thể tác động đến các doanh nghiệp thuộc ngành và đưa ra cảnh báo kịp thời hỗ trợ cho ĐVKD.
 • Cập nhật và bổ sung thông tin liên quan đến ngành/diễn biến giá, có ý kiến đối với việc chuẩn hóa thông tin dữ liệu
 • Nghiên cứu, phân tích nhằm hiểu rõ cơ chế vận hành đối với DN thuộc ngành: đầu vào, đầu ra, lợi thế, rủi ro của DN; doanh nghiệp chi phối thị trường, yêu cầu về vốn, doanh thu, định mức tiêu hao trong sản xuất/chế biến/thu mua, giá mua/bán nhanh; doanh nghiệp có thể mua/bán nhanh, giá mua/bán trong điều kiện thông thường,…
- Cảnh báo danh mục tín dụng/TSĐB theo biến động Ngành/ sản phẩm
 • Phân tích và rà soát về TSBĐ theo thông tin cảnh báo ngành, cho ý kiến chuyên gia trên cơ sở danh mục, dựa theo các tiêu chí biến động ngành trong từng thời kỳ
 • Tham gia công tác giám sát, cảnh báo và dự báo biến động giá/ngành dựa trên các tiêu chí đã xây dựng, nhằm hạn chế rủi ro ngành tác động tới danh mục theo yêu cầu của các cấp lãnh đạo
 • Bổ sung ý kiến chuyên gia đối với các cảnh báo, khuyến nghị về trạng thái danh mục ngành/sản phẩm gắn kèm với trạng thái danh mục tín dụng/TSBĐ.
- Nhiệm vụ khác:
 • Chịu trách nhiệm chính về đào tạo, hướng dẫn nghiệp vụ đội ngũ cán bộ của bộ phận/nhóm
 • Tham gia các diễn đàn về ngành/ chính sách vĩ mô của tổ chức bên ngoài
 • Chủ động liên hệ với các cơ quan hành chính sự nghiệp/ Bộ ban ngành để thu thập thông tin về Ngành cần thiết, thiết lập cơ chế trao đổi thông tin, và chủ động xây dựng và thiết lập cơ sở thông tin ngành từ doanh nghiệp/cơ sở hoạt động kinh doanh trong ngành.

Job Requirements

- Tối thiểu 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, phân tích vĩ mô, ngành và có 3 năm kinh nghiệm quản lý
- Kiến thức am hiểu chuyên sâu về 1 ngành kinh tế trọng tâm (ngoài ngành Bất động sản và Nông nghiệp) như Sản xuất công nghiệp (ô tô, giấy, nhựa, may mặc, thiết bị điện tử viễn thông…), ngành Hóa mỹ phẩm hoặc Dược, bao gồm:
 • Am hiểu sâu về thị trường ngành, các yếu tố vĩ mô tác động ngành, đặc thù loại hình doanh nghiệp gắn với đặc thù ngành, các doanh nghiệp đang chiếm lĩnh thị trường ngành tại VN và quốc tế
 • Am hiểu quy trình hình thành tài sản/ sản phẩm của DN, định lượng được các giá trị tài sản hình thành theo các mốc biến đổi hình thái tài sản, các rủi ro chính và giải pháp giảm thiểu rủi ro tại từng mốc biến đổi hình thái này
- Có kiến thức hiểu biết luật liên quan tới ngành, am hiểu mô hình (modelling) và ra quyết định/ giải pháp căn cứ trên dữ liệu (data) là 1 lợi thế
- Tiếng anh giao tiếp thành thạo

Additional Information

About 40HRS HR CONSULTING SERVICES

We have a team of bright, talented Consultant with over 10 years working experience that give the firm a balance of experience and the best track record in various industries in: Executive, General Management, Manufacturing, Engineering, Operation, Human resources Management, Finance, Supply Chain, IT, …etc. 

We have experiences in dealing with Multi-culture and personalities in the industry to provide the best practices gained from working with a wide range of local & multinational companies. So, we can provide our service in America, Asia, Europe, and south America. 

Chuyên gia Phân Tích Rủi Ro Ngành

hZWXnJxkmm-dlJeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--naXGjIHTmoCR3N7Q0MXIo8nYmdCnhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lqoFeVo6SlroKolLGZn5uFc6lsa21V0pSoxZ2qhnOVapOf39SempyIzp_DmM3HhJ7XoGZviGSYZZ1vUqG14Q..
hZWXnJxmkm-UlpuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...