Anphabe

Connecting opportunities
hZWXmptpl2qWnJKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

40HRS HR CONSULTING SERVICES

We have a team of bright, talented Consultant with over 10 years working experience that give the firm a balance of experience and the best track record in various industries.

 • hZWXmptpl2qWnJOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--lqXRoJjSsZBz0dLUwtLdqsvQoMarhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lwoFeglK6ygaealrikkqTMq6qbmKZVnaZwmmpZ1Jmmkc_YhpzFnpOg36ObapSdhMbT06GW1KrFm8pYa89ylWhpbJ5qb7Cx
40HRS HR CONSULTING SERVICES

Chuyên gia tư vấn chiến lược (Strategy Engagement Specialist)

hZWXmptlknKdl5uExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--naXGjIHTmoCR3N7Q0MXIo8nYmdCnhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lqoFeVo6SlroKolLGZn5uFc6lsa21V0pSoxZ2qhnOVapOf39SempyIzp_DmM3HhJ7XoGZviGSWa5dsUqG14Q..

Job Description

 • Nơi Làm Việc: Hà Nội (Quận Hai Bà Trưng)
 • Cấp Bậc: Giám đốc
 • Ngành nghề: Chiến lược và phát triển ngân hàng

Mô Tả Công Việc

-          Hỗ trợ thu thập thông tin, phân tích và đánh giá tình hình thực hiện tầm nhìn, chiến lược, mô hình kinh doanh, mô hình tài chính của ngân hàng cũng như đánh giá các thay đổi của các giả thiết được sử dụng trong quá trình xây dựng tầm nhìn, chiến lược, mô hình kinh doanh, mô hình tài chính của ngân hàng và các đơn vị.

-          Tham gia diễn dịch các điều chỉnh, cập nhật trong tầm nhìn, chiến lược, mô hình kinh doanh, mô hình tài chính của toàn Ngân hàng thành các yêu cầu điều chỉnh, cập nhật trong chiến lược, mô hình kinh doanh, mô hình tài chính của các đơn vị, trong các sáng kiến, dự án của từng đơn vị.

-          Rà soát đề xuất của các đơn vị về thay đổi về cơ cấu tổ chức, nhân sự, đánh giá hiệu quả hoạt động ở cấp độ đơn vị nhằm đảm bảo sự phù hợp với chiến lược, mô hình kinh doanh đã đề ra của Ngân hàng và các đơn vị;

-          Hỗ trợ đơn vị thực hiện truyền thông chiến lược.

-          Hỗ trợ, phối hợp với các đơn vị xây dựng ngân sách và kế hoạch hành động hàng năm.

-          Đồng hành cùng đơn vị với vai trò đối tác trong quá trình thực hiện kế hoạch hành động hàng năm, định kỳ theo dõi và đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch và chiến lược của đơn vị, xác định các vấn đề, khoảng cách giữa kế hoạch và thực hiện và phối hợp, tư vấn cho đơn vị tìm ra các giải pháp tương ứng.

Job Requirements

Yêu Cầu Công Việc

 • Tốt nghiệp đại học hoặc cao học/ MBA
 • Ưu tiên có trên 5 năm kinh nghiệm quản trị chiến lược thuộc lĩnh vực tài chính ngân hàng
 • TOEIC hoặc tương đương 605-780
 • Áp dụng kiến thức vào công việc hiệu quả

Kỹ năng chuyên môn

 • Quản trị chiến lược
 • Làm việc độc lập
 • Kỹ năng thuyết trình
 • Tư duy cấu trúc & hướng tới kết quả
 • Tư duy chiến lược

Kỹ năng cơ bản

 • Kỹ năng giao tiếp và truyền thông
 • Làm việc theo nhóm

Năng lực cốt lõi chuyên môn/đặc thù 

 • Khả năng tác động và gây  ảnh hưởng đến người khác
 • Tư duy logic

Nhóm kỹ năng quản lý và lãnh đạo

 • Khả năng đánh giá vấn đề
 • Khả năng giải quyết vấn đề
 • Khả năng quản lý quá trình triển khai  công việc
 • Khả năng phát triển con người

Additional Information

2018-12-24 USD

About 40HRS HR CONSULTING SERVICES

We have a team of bright, talented Consultant with over 10 years working experience that give the firm a balance of experience and the best track record in various industries in: Executive, General Management, Manufacturing, Engineering, Operation, Human resources Management, Finance, Supply Chain, IT, …etc. 

We have experiences in dealing with Multi-culture and personalities in the industry to provide the best practices gained from working with a wide range of local & multinational companies. So, we can provide our service in America, Asia, Europe, and south America. 

Get salary from $36,000/year

hZWXmptlknKdl5uExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--naXGjIHTmoCR3N7Q0MXIo8nYmdCnhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lqoFeVo6SlroKolLGZn5uFc6lsa21V0pSoxZ2qhnOVapOf39SempyIzp_DmM3HhJ7XoGZviGSWa5dsUqG14Q..
Lazy Load...