Anphabe

Connecting opportunities
hZWXnJxmknCXm5aExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

40HRS HR CONSULTING SERVICES

We have a team of bright, talented Consultant with over 10 years working experience that give the firm a balance of experience and the best track record in various industries.

 • hZWXnJxmknCXm5aExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--lqXRoJjSsZBz0dLUwtLdqsvQoMarhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lwoFeglK6ygaealrikkqTMq6qbmKZVnaZwmmpZ1Jmmkc_YhpzFnpOg36ObapSdhMbT06GW1KrFm8pYa89ylWhpbJ5qb7Cx
40HRS HR CONSULTING SERVICES

Chuyên Viên Cao Cấp Hệ Thống Tài Chính

hZWXnJxgmXGVk5aExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--naXGjIHTmoCR3N7Q0MXIo8nYmdCnhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lqoFeVo6SlroKolLGZn5uFc6lsa21V0pSoxZ2qhnOVapOf39SempyIzp_DmM3HhJ7XoGZviGSYZZ9oUqG14Q..

Job Description

 • Tuân thủ nghiêm túc nội quy lao động của Ngân hàng.
 • Làm việc trực tiếp với các khối Kinh doanh và bộ phận hỗ trợ khối Kinh doanh để hiểu nhu cầu khai thác dữ liệu quản trị và đưa ra quyết định của từng khối. 
 • Đánh giá mức độ rủi ro của các lỗi gây sai lệch trên các hệ thống liên quan – cơ sở xây dựng báo cáo quản trị để đưa ra phương án giải quyết, kết hợp với bộ phận Công nghệ (IT) 
 • Hướng dẫn, giải đáp các nguyên tắc, chức năng, cách xử lý dữ liệu của các hệ thống liên quan đến dữ liệu quản trị. 
 • Tư vấn giải pháp vận hành tối ưu trên các hệ thống để đáp ứng nhu cầu ngày các đa dạng của nghiệp vụ. 
 • Đưa ứng dụng hệ thống mới vào việc xây dựng các báo cáo quản trị, góp phần xây dựng một cơ sở dữ liệu quản trị đồng nhất, đồng thời hướng các bộ phận khác trong Mảng- Khối sử dụng, khai thác dữ liệu trên các hệ thống mới.
 • Đào tạo nhân viên mới về nghiệp vụ liên quan đến hệ thống thông tin quản trị, giúp đỡ, hỗ trợ nhân viên mới trong công việc.
 • Thực hiện công việc theo đúng chinh sách, quy định, quy trình, hướng dẫn nội bộ và cam kết chất lượng (SLAs).
 • Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Giám đốc bộ phận/Giám đốc Mảng.

Job Requirements

 • Tốt nghiệp đại học trở lên
 • Ít nhất 03 năm kinh nghiệm chuyên sâu về các báo cáo quản trị, báo cáo ngân hàng nhà nước hoặc kế toán tài chính ngân hàng hoặc kiểm toán ngân hàng và tài chính ngân hàng.
 • Có kiến thức chung về quản lý hệ thống thông tin tài chính, ngân hàng.
 • Có kiến thức về kế toán ngân hàng, các nghiệp vụ và sản phẩm của ngân hàng.
 • Có kiến thức về hệ thống báo cáo quản trị trong từng mảng nghiệp vụ
 • ƯU TIÊN ứng viên có kinh nghiệm làm Data analyst/Business analyst mảng finance (FTP, ERP, Finance transformation…)

Additional Information

About 40HRS HR CONSULTING SERVICES

We have a team of bright, talented Consultant with over 10 years working experience that give the firm a balance of experience and the best track record in various industries in: Executive, General Management, Manufacturing, Engineering, Operation, Human resources Management, Finance, Supply Chain, IT, …etc. 

We have experiences in dealing with Multi-culture and personalities in the industry to provide the best practices gained from working with a wide range of local & multinational companies. So, we can provide our service in America, Asia, Europe, and south America. 

Chuyên Viên Cao Cấp Hệ Thống Tài Chính

hZWXnJxgmXGVk5aExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--naXGjIHTmoCR3N7Q0MXIo8nYmdCnhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lqoFeVo6SlroKolLGZn5uFc6lsa21V0pSoxZ2qhnOVapOf39SempyIzp_DmM3HhJ7XoGZviGSYZZ9oUqG14Q..
hZWXnJxmknCXm5aExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...