Anphabe

Connecting opportunities
hZWXmptpl2uamZOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

40HRS HR CONSULTING SERVICES

We have a team of bright, talented Consultant with over 10 years working experience that give the firm a balance of experience and the best track record in various industries.

  • hZWXmptpl2uamZOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--lqXRoJjSsZBz0dLUwtLdqsvQoMarhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lwoFeglK6ygaealrikkqTMq6qbmKZVnaZwmmpZ1Jmmkc_YhpzFnpOg36ObapSdhMbT06GW1KrFm8pYa89ylWhpbJ5qb7Cx
40HRS HR CONSULTING SERVICES

Digital Marketing Manager

hZWXmptnk2yWm5qExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--naXGjIHTmoCR3N7Q0MXIo8nYmdCnhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lqoFeVo6SlroKolLGZn5uFc6lsa21V0pSoxZ2qhnOVapOf39SempyIzp_DmM3HhJ7XoGZviGSXYphrUqG14Q..

Job Description

Mục tiêu / Objective

•   Phát triển kênh Marketing kỹ thuật số phù hợp với chiến lược của toàn ngân hàng Marketing giai đoạn 2016 – 2020

•   Phát triển và xây dựng hoạt động marketing cho kênh kỹ thuật số nhằm thu hút khách hàng mới online.

•   Hoạch định và triển khai đo lường hiệu quả các chương trình tiếp thị thực hiện qua kênh kỹ thuật số

•   Phát triển kênh kỹ thuật số được đánh giá tốt nhất về mặt trải nghiệm của khách hàng và công nghệ

Trách nhiệm chính / Key accountabilities

•   Quản lý và triển khai các chương trình tiếp thị có chất lượng và hiệu quả so với chi phí được duyệt

•   Quản lý các chương trình truyền thông thương hiệu trên kênh kỹ thuật số

•   Theo dõi và quản lý các báo cáo liên quan đến ngân hàng trên mạng xã hội (social listening tool)

•   Phân tích hành vi, chân dung khách hàng nhằm am hiểu khách hàng theo phân khúc thị trường thông qua việc thu thập và phân tích dữ liệu hoạt động của khách hàng trên kênh trực tuyến.

•   Quản lý việc thu hút khách hàng mới bao gồm:

•   Chương trình ưu đãi do khối Tiếp thị triển khai

•   Thu hút khách hàng qua các chương trình ưu đãi trên kênh trực tuyến

•   Báo cáo số lượng thông tin khách hàng tiềm năng (lead) thu về và hiệu quả khai thác

•   Quản lý Website

•   Nâng cấp website định kỳ để tạo trải nghiệm KH tốt nhất

•   Nâng cấp cùng bộ phận IT, đảm bảo thông tin được cập nhật, nâng cao trải nghiệm người dùng

•   Quản lý mạng xã hội:

•   Quản lý và giám sát các khiếu nại, phàn nàn của khách hàng

•   Giám sát và báo cáo các hoạt động của các đối thủ trên mạng xã hội

•   Xây dựng và phát triển cải thiện trải nghiệm của khách hàng trên kênh kỹ thuật số thông qua nội dung, ứng dụng công nghệ.

•   Chịu trách nhiệm truyền thông và giám sát thông tin của ngân hàng trên mạng xã hội

•   Xây dựng KPI cho kênh trực tuyến, đo lường hiệu quả đầu tư

•   Quản lý nhân sự, đào tạo phát triển cho CBCNV để gắn bó, đảm bảo công việc ổn định.

Job Requirements

A   Kiến thức

1    Bằng cấp/Nghiệp vụ

2    Kiến thức chuyên môn

3    Kinh nghiệm

4    Ngoại ngữ (Tiếng Anh)

B   Kỹ năng chuyên môn

1    Kỹ năng chuyên môn về xây dựng và triển khai kế hoạch Marketing

2    Kỹ năng phân tích và xử lý dữ liệu

3    Kỹ năng quản lý và triển khai các dự án kỹ thuật số

C   Năng lực cốt lõi

C1 Năng lực chung

1    Khả năng áp dụng kiến thức vào công việc hiệu quả

2    Khả năng sáng tạo và liên tục cải tiến

3    Khả năng thích nghi

C2 Năng lực chuyên môn/đặc thù

1    Khả năng làm việc hướng tới kết quả

2    Khả năng phân tích định lượng

3    Khả năng làm việc chi tiết

4    Khả năng tiếp cận và khai thác khách hàng

C3 Năng lực quản lý/lãnh đạo

1    Khả năng quản lý quá trình triển khai công việc

2    Khả năng phát triển con người

3    Khả năng làm việc hiệu quả trong sự thay đổi

Additional Information

2019-01-10 USD

About 40HRS HR CONSULTING SERVICES

We have a team of bright, talented Consultant with over 10 years working experience that give the firm a balance of experience and the best track record in various industries in: Executive, General Management, Manufacturing, Engineering, Operation, Human resources Management, Finance, Supply Chain, IT, …etc. 

We have experiences in dealing with Multi-culture and personalities in the industry to provide the best practices gained from working with a wide range of local & multinational companies. So, we can provide our service in America, Asia, Europe, and south America. 

Get salary from $36,000/year

hZWXmptnk2yWm5qExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--naXGjIHTmoCR3N7Q0MXIo8nYmdCnhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lqoFeVo6SlroKolLGZn5uFc6lsa21V0pSoxZ2qhnOVapOf39SempyIzp_DmM3HhJ7XoGZviGSXYphrUqG14Q..
Lazy Load...