Anphabe

Connecting opportunities
hZWXnZphl26VmJWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

40HRS HR CONSULTING SERVICES

We have a team of bright, talented Consultant with over 10 years working experience that give the firm a balance of experience and the best track record in various industries.

 • hZWXnZphl26VmJWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--lqXRoJjSsZBz0dLUwtLdqsvQoMarhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lwoFeglK6ygaealrikkqTMq6qbmKZVnaZwmmpZ1Jmmkc_YhpzFnpOg36ObapSdhMbT06GW1KrFm8pYa89ylWhpbJ5qb7Cx
40HRS HR CONSULTING SERVICES

Đội trưởng đội hỗ trợ cho nhà máy Tây Ninh

hZWXnZlnmXGYk5qExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--naXGjIHTmoCR3N7Q0MXIo8nYmdCnhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lqoFeVo6SlroKolLGZn5uFc6lsa21V0pSoxZ2qhnOVapOf39SempyIzp_DmM3HhJ7XoGZviGSYaJ5nUqG14Q..

Job Description

 • Kiểm tra tình hình CNV làm việc, tính lương CNV, hiểu rõ thang bảng lương.
 • Nắm vững luật lao động, các chế độ bảo hiểm, Luật an toàn vệ sinh lao động.
 • Kiểm tra tình hình An toàn lao động và an toàn cháy nổ.
 • Kiểm tra tình hình bếp ăn CNV.
 • Kiểm tra an ninh nhà máy, quản lý tổ bảo vệ.
 • Làm thủ tục cấp phép lao động và tạm trú người nước ngoài.
 • Hỗ trợ BGĐ và các bộ phận khác khi cần thủ tục hành chính với cơ quan bên ngoài: các văn bản về cấp phép đầu tư, thay đổi giấy phép kinh doanh chi nhánh.

Job Requirements

 • Tốt nghiệp đại học chuyên ngành QTKD, Kinh tế, Nhân sự
 • Kinh nghiệm: Trên 05 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
 •  Đọc hiểu,viết và giao tiếp tốt bằng tiếng Anh hoặc tiếng Hàn.
 • Thành thạo vi tính văn phòng, các phần mềm hỗ trợ.
 • Khả năng lập kế hoạch, thực hiện và giám sát thực hiện công việc.
 • Có khả năng nắm bắt, cập nhật thông tin tốt.
 • Có tinh thần học hỏi, cầu tiến, chịu được áp lực cao.

Additional Information

About 40HRS HR CONSULTING SERVICES

We have a team of bright, talented Consultant with over 10 years working experience that give the firm a balance of experience and the best track record in various industries in: Executive, General Management, Manufacturing, Engineering, Operation, Human resources Management, Finance, Supply Chain, IT, …etc. 

We have experiences in dealing with Multi-culture and personalities in the industry to provide the best practices gained from working with a wide range of local & multinational companies. So, we can provide our service in America, Asia, Europe, and south America. 

Get salary from $6,000/year

hZWXnZlnmXGYk5qExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--naXGjIHTmoCR3N7Q0MXIo8nYmdCnhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lqoFeVo6SlroKolLGZn5uFc6lsa21V0pSoxZ2qhnOVapOf39SempyIzp_DmM3HhJ7XoGZviGSYaJ5nUqG14Q..
hZWXnZphl26VmJWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...