Anphabe

Connecting opportunities
hZWXm5Rol2uXmZeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

40HRS HR CONSULTING SERVICES

We have a team of bright, talented Consultant with over 10 years working experience that give the firm a balance of experience and the best track record in various industries.

 • hZWXm5Rol2uXmZeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--lqXRoJjSsZBz0dLUwtLdqsvQoMarhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lwoFeglK6ygaealrikkqTMq6qbmKZVnaZwmmpZ1Jmmkc_YhpzFnpOg36ObapSdhMbT06GW1KrFm8pYa89ylWhpbJ5qb7Cx
40HRS HR CONSULTING SERVICES

Financial policy senior officer

hZWXm5Rkl2yalpmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--naXGjIHTmoCR3N7Q0MXIo8nYmdCnhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lqoFeVo6SlroKolLGZn5uFc6lsa21V0pSoxZ2qhnOVapOf39SempyIzp_DmM3HhJ7XoGZviGSXY5hmUqG14Q..

Job Description

Mô Tả Công Việc

1. Mục tiêu:

 • Thực hiện kiểm soát và triển khai mảng chính sách/ chế độ kế toán tài chính được giao
 • Trách nhiệm chính / Key accountabilities

2. Mục tiêu:

 • Phụ trách thực hiện và kiểm soát các mảng công việc được giao
 • Tham gia trực tiếp và tư vấn việc xây dựng quy trình nghiệp vụ/ sản phẩm cùng với đơn vị đầu mối
 • Kiểm soát chính sách, chế độ kế toán tài chính của mảng công việc được giao .
 • Tham gia hỗ trợ phát triển, triển khai các hướng dẫn hạch toán về các nghiệp vụ/ sản phẩm trên hệ thống corebanking (T24).
 • Hướng dẫn, đào tạo cập nhật cho các đơn vị trong hệ thống
 • Hướng dẫn, giải đáp thắc mắc cho các đơn vị trên toàn hệ thống

      2. Quản lý hộp mail chung của Kế toán tài chính; tiếp nhận câu hỏi, chuyển đến các bộ phận liên quan và theo dõi quá trình trả lời của các bộ phận

      3. Xây dựng chương trình đào tạo và thực hiện đào tạo cho các cán bộ trên toàn hệ thống về chính sách kế toán tài chính.

      4. Cập nhật/ tham gia các khóa tập huấn, hội thảo với các cơ quan chức năng về chính sách,chế độ kế toán tài chính.

      5. Tham gia triển khai các dự án tại ngân hàng.

      6.  Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Giám đốc Chính sách Tài chính

Job Requirements

Yêu Cầu Công Việc

 • Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kinh tế, tài chính và ngân hàng; Ưu tiên các ứng viên được đào tạo các khóa học chuyên sâu về kế toán
 • Ít nhất 03 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán. Hiểu sâu về VAS, IFRS, sử dụng thành thạo phần mềm ERP (SAP, Oracle, ...)
 • Kỹ năng vận dụng chuẩn xác các quy định của pháp luật vào mảng công việc được giao liên quan đến ngân hàng, Tài chính, kế toán
 • Ưu tiên ứng viên hiểu hệ thống corebanking và các hệ thống phần mềm khác của ngân hàng
 • Kỹ năng phân tích nghiệp vụ để đưa ra hướng dẫn liên quan đến Kế toán, Tài chính chuẩn xác
 • Kỹ năng hoàn thành công việc đúng hạn và bảo đảm chất lượng công việc hoàn thành
 • Khả năng làm việc theo nhóm/tổ chức
 • Có trách nhiệm trong công việc

Additional Information

2019-01-28 USD

About 40HRS HR CONSULTING SERVICES

We have a team of bright, talented Consultant with over 10 years working experience that give the firm a balance of experience and the best track record in various industries in: Executive, General Management, Manufacturing, Engineering, Operation, Human resources Management, Finance, Supply Chain, IT, …etc. 

We have experiences in dealing with Multi-culture and personalities in the industry to provide the best practices gained from working with a wide range of local & multinational companies. So, we can provide our service in America, Asia, Europe, and south America. 

Get salary from $14,400/year

hZWXm5Rkl2yalpmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--naXGjIHTmoCR3N7Q0MXIo8nYmdCnhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lqoFeVo6SlroKolLGZn5uFc6lsa21V0pSoxZ2qhnOVapOf39SempyIzp_DmM3HhJ7XoGZviGSXY5hmUqG14Q..
Lazy Load...