Anphabe

Connecting opportunities
hZWXm5xlknGVlpeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

40HRS HR CONSULTING SERVICES

We have a team of bright, talented Consultant with over 10 years working experience that give the firm a balance of experience and the best track record in various industries.

 • hZWXm5xlknGVlpeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--lqXRoJjSsZBz0dLUwtLdqsvQoMarhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lwoFeglK6ygaealrikkqTMq6qbmKZVnaZwmmpZ1Jmmkc_YhpzFnpOg36ObapSdhMbT06GW1KrFm8pYa89ylWhpbJ5qb7Cx
40HRS HR CONSULTING SERVICES

GẤP - Giám đốc điều hành công ty Xây dựng (100tr gross up)

hZWXm5xgmHKUlJSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--naXGjIHTmoCR3N7Q0MXIo8nYmdCnhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lqoFeVo6SlroKolLGZn5uFc6lsa21V0pSoxZ2qhnOVapOf39SempyIzp_DmM3HhJ7XoGZviGSXaZhmUqG14Q..

Job Description

Kiến thức chuyên môn : 

 • Am hiểu thực tế về lĩnh vực kinh doanh, xây dựng, phát triển và đầu tư bất động sản;
 • Am hiểu bản chất mô hình kinh doanh và hoạt động dựa trên dịch vụ thuê ngoài, quản lý dự án, các công ty con/công ty thành viên/liên doanh/liên kết, công ty tập đoàn:
 • Kiến thức thực tế trong các doanh nghiệp quốc tế và Việt Nam về quản trị kinh doanh và quản trị doanh nghiệp, bao gồm hoạch định kế hoạch và chiến lược, ngân sách, P&L, nguồn lực tài chính và nhân sự, lãnh đạo dội ngũ và điều phối công việc và nguồn lực vv…

Khả năng và kỹ năng : 

 • Cam kết cho kết quả : Giám đốc là người có tư duy hệ thống, quan tâm đến khách hàng và thúc đẩy bởi mục tiêu; là người thiên về hành động và sáng tạo; có khả năng chuyển những mục tiêu lới thành những bước nhỏ có thể đạt được; phải dự đoán và xử lý những….thúc đẩy bản thân và đồng đội tốt.
 • Hiểu biết trong kinh doanh và kinh nghiệm quản trị: Là lãnh đạo của Công ty, Giám đốc phải có kiến thức và kinh nghiệm trong quản lý và điều hành; phải thể hiện những kinh nghiệm trong tích hợp và phối hợp những lĩnh vực đa dạng của quản lý; có khả năng tạo ra những bài thuyết trình thuyết phục cho các nhóm và làm việc hiệu quả với tất cả những thành phần của các nhóm và các bên liên quan.
 • Dẫn dắt sự thay đổi: Giám đốc cần có những kỹ năng và thực hiện chức năng của nhà lãnh đạo; phải chia sẻ giá trị, sứ mệnh và tầm nhìn của Công ty; luôn luôn thể hiện tinh thần chính trực; hành vi mẫu mực; định hướng và dẫn dắt nhóm vì mục tiêu chung; phải làm việc hiệu quả trong những tình huống khắt khe, và đưa ra những can thiệp khi cần thiết.
 •  Động viên khuyến khích: Giám đốc phải biết cách gây ảnh hưởng và tạo điều kiện cho người khác phát huy năng lực cá nhân và của nhóm vì mục tiêu chung.

Phẩm chất cá nhân : 

 • Tâm huyết và cam kết với Công ty, có tinh thần trách nhiệm cao;
 • Chính trực, trung thực, đạo đức kinh doanh và nghề nghiệp, cẩn trọng, mẫn cán, kỷ luật, chuẩn xác;
 • Nhạy bén, sắc sảo, khéo léo trong các mối quan hệ;
 • Không lạm dụng địa vị, quyền hạn, sử dụng tài sản của Công ty để thu lợi riêng cho bản thân;
 • Bảo mật thông tin.

Job Requirements

 • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kinh tế/Quản trị kinh doanh/ Quản lý dự án/ Xây dựng, Kiến trúc.
 • Có ít nhất 10 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực phát triển, quản lý bất động sản;
 • Ít nhất 15 năm kinh nghiệm ở vị trí lãnh đạo cấp cao của công ty hoặc tương đương;
 • Có kinh nghiệm, kiến thức và tiêu chuẩn làm việc chuyên nghiệp và quốc tế
 • Tiếng Anh giao tiếp tốt

Additional Information

2019-05-07 USD

About 40HRS HR CONSULTING SERVICES

We have a team of bright, talented Consultant with over 10 years working experience that give the firm a balance of experience and the best track record in various industries in: Executive, General Management, Manufacturing, Engineering, Operation, Human resources Management, Finance, Supply Chain, IT, …etc. 

We have experiences in dealing with Multi-culture and personalities in the industry to provide the best practices gained from working with a wide range of local & multinational companies. So, we can provide our service in America, Asia, Europe, and south America. 

GẤP - Giám đốc điều hành công ty Xây dựng ...

hZWXm5xgmHKUlJSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--naXGjIHTmoCR3N7Q0MXIo8nYmdCnhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lqoFeVo6SlroKolLGZn5uFc6lsa21V0pSoxZ2qhnOVapOf39SempyIzp_DmM3HhJ7XoGZviGSXaZhmUqG14Q..
hZWXm5xlknGVlpeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...