Anphabe

Connecting opportunities
hZWXmptpl2mUlJaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

40HRS HR CONSULTING SERVICES

We have a team of bright, talented Consultant with over 10 years working experience that give the firm a balance of experience and the best track record in various industries.

 • hZWXmptpl2mUlJaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--lqXRoJjSsZBz0dLUwtLdqsvQoMarhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lwoFeglK6ygaealrikkqTMq6qbmKZVnaZwmmpZ1Jmmkc_YhpzFnpOg36ObapSdhMbT06GW1KrFm8pYa89ylWhpbJ5qb7Cx
40HRS HR CONSULTING SERVICES

Giám đốc điều hành CEO - Mảng đào tạo

hZWXmptpk26cmpqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--naXGjIHTmoCR3N7Q0MXIo8nYmdCnhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lqoFeVo6SlroKolLGZn5uFc6lsa21V0pSoxZ2qhnOVapOf39SempyIzp_DmM3HhJ7XoGZviGSWa5pnUqG14Q..

Job Description

 • Trách nhiệm với khách hàng: Xây dựng, duy trì và phát triển hệ thống khách hàng để thương hiệu được khách hàng ủng hộ trong thời gian dài.
 • Trách nhiệm với cổ đông: Gia tăng giá trị công ty, có tố chất kiểm soát giỏi, có thể thực hiện cắt giảm chi phí, đảm bảo lợi nhuận, chủ động chuẩn bị những kế hoạch và chiến lược trình HĐQT
 • Trách nhiệm với các bên liên quan: Tinh thần win win đặt mình vào lợi ích các bên

Job Requirements

 • Không yêu cầu bắt buộc ngoại ngữ thành thạo (Ưu tiên ứng viên từng là giám đốc cho các công ty nước ngoài hoặc công ty gia đình)
 • Không yêu cầu kỹ năng đàm phán, chốt sales nhưng bắt buộc phải là người "hoàn thành mọi thứ được giao đúng hạn"
 • Có kinh nghiệm làm giám đốc phát triển công ty mới từ ngày đầu, hoạch định và lập kế hoạch kinh doanh (Ưu tiên người đã có gia đình)
 • Có kỹ năng điều hành cuộc họp, ra quyết định và thực thi
 • Lập kế hoạch số lượng nhân sự, tuyển dụng và điều động nhân sự 
 • Có thể giải quyết vấn đề sự cố phát sinh và không đổ lỗi, chịu trách nhiệm để đạt KPI giao xuống
 • Phải sử dụng được các phần mềm CRM hoặc phần mềm quản lý doanh nghiệp 
 • Chịu được áp lực và thời gian làm việc linh động từ 8-12h/ ngày nên cần người đam mê công việc giáo dục giúp đỡ xã hội
 • Có khả năng tổng quan, hiểu được ngôn ngữ chiến lược chung của tổng giám đốc và tự chia nhỏ ra để uỷ thác, giao việc, đốc thúc, kiểm tra nhân sự làm đúng việc.

Additional Information

2018-12-28 USD

About 40HRS HR CONSULTING SERVICES

We have a team of bright, talented Consultant with over 10 years working experience that give the firm a balance of experience and the best track record in various industries in: Executive, General Management, Manufacturing, Engineering, Operation, Human resources Management, Finance, Supply Chain, IT, …etc. 

We have experiences in dealing with Multi-culture and personalities in the industry to provide the best practices gained from working with a wide range of local & multinational companies. So, we can provide our service in America, Asia, Europe, and south America. 

Get salary from $8,400/year

hZWXmptpk26cmpqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--naXGjIHTmoCR3N7Q0MXIo8nYmdCnhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lqoFeVo6SlroKolLGZn5uFc6lsa21V0pSoxZ2qhnOVapOf39SempyIzp_DmM3HhJ7XoGZviGSWa5pnUqG14Q..
Lazy Load...