Anphabe

Connecting opportunities
hZWXmptplnGblJSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

40HRS HR CONSULTING SERVICES

We have a team of bright, talented Consultant with over 10 years working experience that give the firm a balance of experience and the best track record in various industries.

 • hZWXmptplnGblJSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--lqXRoJjSsZBz0dLUwtLdqsvQoMarhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lwoFeglK6ygaealrikkqTMq6qbmKZVnaZwmmpZ1Jmmkc_YhpzFnpOg36ObapSdhMbT06GW1KrFm8pYa89ylWhpbJ5qb7Cx
40HRS HR CONSULTING SERVICES

Giám đốc điều hành doanh nghiệp xã hội cộng đồng

hZWXmptkk3GUm5OExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--naXGjIHTmoCR3N7Q0MXIo8nYmdCnhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lqoFeVo6SlroKolLGZn5uFc6lsa21V0pSoxZ2qhnOVapOf39SempyIzp_DmM3HhJ7XoGZviGSWa5pmUqG14Q..

Job Description

 • Tự xây dựng kế hoạch hoạt động, tổ chức sự kiện >1000 người, điều phối các dự án cộng đồng và xây dựng phương án tài chính 
 • Tuyển dụng, đào tạo, thúc đẩy tinh thần cho các tình nguyện viên 

Quyền lợi : 

 • Bảo hiểm 
 • Du lịch cùng công ty 1 năm/ lần
 • Thưởng tháng lương 13 khi làm cùng công ty lâu dài
 • Được làm việc trong môi trường có yếu tố quốc tế phát triển ngoại ngữ tiếng anh tiếng trung
 • Gia đình và con cái được tham gia học ít nhất 1 khoá đào tạo chuyên sâu về quản trị xung đột gia đình, nuôi dạy thế hệ kế thừa trị giá 1000USD - 3000USD/ khoá, sau này con cái đi du học tại công ty được hỗ trợ.

Job Requirements

 • Ngoại ngữ tiếng anh (Bắt buộc)
 •  Có kinh nghiệm làm ở các tổ chức cộng đồng ít nhất 5 năm 
 • Có kinh nghiệm kêu gọi tài trợ cho các dự án cộng đồng trong và ngoài nước
 • Hoạt bát, có tinh thần cống hiến cho đi giúp đỡ mọi người
 • Không chấp nhận người không trung thực, phải hiểu công việc có tính bảo mật ca
 • Có mối quan hệ với Nhà nước, các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, cộng đồng startup, cộng đồng cặp đôi, cộng đồng cưới là 1 lợi thế

Additional Information

2018-12-28 USD

About 40HRS HR CONSULTING SERVICES

We have a team of bright, talented Consultant with over 10 years working experience that give the firm a balance of experience and the best track record in various industries in: Executive, General Management, Manufacturing, Engineering, Operation, Human resources Management, Finance, Supply Chain, IT, …etc. 

We have experiences in dealing with Multi-culture and personalities in the industry to provide the best practices gained from working with a wide range of local & multinational companies. So, we can provide our service in America, Asia, Europe, and south America. 

Giám đốc điều hành doanh nghiệp xã hội cộng đồng

hZWXmptkk3GUm5OExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--naXGjIHTmoCR3N7Q0MXIo8nYmdCnhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lqoFeVo6SlroKolLGZn5uFc6lsa21V0pSoxZ2qhnOVapOf39SempyIzp_DmM3HhJ7XoGZviGSWa5pmUqG14Q..
Lazy Load...