Anphabe

Connecting opportunities
hZWXnJVkkXCXmZqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

40HRS HR CONSULTING SERVICES

We have a team of bright, talented Consultant with over 10 years working experience that give the firm a balance of experience and the best track record in various industries.

  • hZWXnJVkkXCXmZqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--lqXRoJjSsZBz0dLUwtLdqsvQoMarhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lwoFeglK6ygaealrikkqTMq6qbmKZVnaZwmmpZ1Jmmkc_YhpzFnpOg36ObapSdhMbT06GW1KrFm8pYa89ylWhpbJ5qb7Cx
40HRS HR CONSULTING SERVICES

GIÁM ĐỐC KINH DOANH

hZWXnJVgkW-Yk5aExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--naXGjIHTmoCR3N7Q0MXIo8nYmdCnhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lqoFeVo6SlroKolLGZn5uFc6lsa21V0pSoxZ2qhnOVapOf39SempyIzp_DmM3HhJ7XoGZviGSXapxoUqG14Q..

Job Description

1.      Mô tả công việc

 a. Lập và tổ chức triển khai kế hoạch kinh doanh của Công ty. Đảm bảo phát triển thương hiệu trên phạm vi được giao nhằm định vị cho người tiêu dùng biết, cảm nhận, sử dụng... Thực hiện chiến lược và kế hoạch Sales, Marketing mix (4P); Đề xuất các biện pháp về quản lý Sales, Marketing, kênh phân phối và bán hàng (duy trì & phát triển)

b. Triển khai chính sách, chiến lược và kế hoạch của công ty để đạt được mục tiêu về doanh số, thị phần, khách hàng mới của Ban Lãnh Đạo Công ty đề ra.

c. Tổ chức thu thập, phân tích, đánh giá thông tin thị trường và đưa ra đề xuất, kiến nghị

d. Thực hiện chính sách kinh doanh của Công ty

e. Quản lý các hoạt động kinh doanh của Khu vực được Ban TGĐ giao đảm bảo tuân thủ đúng theo quy định của Công ty và Luật pháp Việt Nam

f. Phê duyệt phương án kinh doanh của Khu vực phụ trách

g. Xây dựng, phát triển và quản lý chuỗi khách hang của Công ty

i. Đào tạo nhân viên đảm bảo cung cấp đủ nguồn nhân lực cho Công ty trong phạm vi phụ trách

Job Requirements

2. Yêu cầu:
Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Marketing, Truyền thông thương hiệu, Quản trị Kinh doanh

- ưu tiên biết tiếng anh.

- Ít nhất 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tương tự và 3 năm kinh nghiệm ở vị trí quản lý tương đương tại các Công ty trong ngành hành nguyên vật liệu xây dựng , Bất động sản , nông sản

+ Kỹ năng lãnh đạo, quản lý, tổ chức, giám sát tốt

+ Có khả năng xây dựng, phân tích, tổng hợp và quản lý tổng thể các chiến dịch marketing có quy mô lớn và vừa, các chương trình xúc tiến bán hàng nhằm đạt mục tiêu kinh doanh.

+ Có khả năng tổng hợp thông tin, xử lý tình huống liên quan đến quy trình của hệ thống

+ Nhanh nhẹn, sáng tạo

Additional Information

2019-05-29 USD

About 40HRS HR CONSULTING SERVICES

We have a team of bright, talented Consultant with over 10 years working experience that give the firm a balance of experience and the best track record in various industries in: Executive, General Management, Manufacturing, Engineering, Operation, Human resources Management, Finance, Supply Chain, IT, …etc. 

We have experiences in dealing with Multi-culture and personalities in the industry to provide the best practices gained from working with a wide range of local & multinational companies. So, we can provide our service in America, Asia, Europe, and south America. 

GIÁM ĐỐC KINH DOANH

hZWXnJVgkW-Yk5aExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--naXGjIHTmoCR3N7Q0MXIo8nYmdCnhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lqoFeVo6SlroKolLGZn5uFc6lsa21V0pSoxZ2qhnOVapOf39SempyIzp_DmM3HhJ7XoGZviGSXapxoUqG14Q..
hZWXnJVkkXCXmZqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...