Anphabe

Connecting opportunities
hZWXnZVjmHGYl5KExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

40HRS HR CONSULTING SERVICES

We have a team of bright, talented Consultant with over 10 years working experience that give the firm a balance of experience and the best track record in various industries.

 • hZWXnZVjmHGYl5KExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--lqXRoJjSsZBz0dLUwtLdqsvQoMarhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lwoFeglK6ygaealrikkqTMq6qbmKZVnaZwmmpZ1Jmmkc_YhpzFnpOg36ObapSdhMbT06GW1KrFm8pYa89ylWhpbJ5qb7Cx
40HRS HR CONSULTING SERVICES

Giám đốc Kinh doanh dự án và Marketing

hZWXnZRnmm2YnJuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--naXGjIHTmoCR3N7Q0MXIo8nYmdCnhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lqoFeVo6SlroKolLGZn5uFc6lsa21V0pSoxZ2qhnOVapOf39SempyIzp_DmM3HhJ7XoGZviGSYZp9tUqG14Q..

Job Description

 • Quản lý, tổ chức và điều hành hoạt động của Phòng kinh doanh
 • Thu thập, nghiên cứu, phân tích thông tin về thị trường và các dự án để tìm kiếm cơ hội khai thác những dự án sử dụng sản phẩm của Công ty để tiếp cận và giới thiệu sản phẩm; hỗ trợ tốt nhất cho công tác tư vấn và chào thầu;
 • Xây dựng chiến lược kinh doanh, Lập kế hoạch kinh doanh và tổ chức thực hiện đảm bảo mục tiêu.
 • Duy trì hệ thống phân phối và mở rộng các mối quan hệ hợp tác với các đối tác nhằm thúc đẩy hiệu quả kinh doanh.
 • Thiết lập mối quan hệ lâu dài và mở rộng quan hệ với các chủ thầu, chủ đầu tư các dự án xây dựng, đội thi công thiết kế, tư vấn kiến trúc, các đối tác trong ngành vật liệu xây dựng; Khai thác, phát triển các khách hàng mới dựa trên định hướng của công ty;
 • Thu thập các thông tin từ các đối thủ cạnh tranh, báo cáo thông tin thị trường, thông tin đại lý, đề xuất chính sách bán hàng phù hợp.
 • Trực tiếp thực hiện các nghiệp vụ Bán hàng như: đàm phán, thương lượng, chốt sales...; Phối hợp giải quyết khiếu nại của khách hàng (nếu có)
 • Tham gia vào các hoạt động marketing của công ty: Quảng bá, xây dựng hình ảnh, thương hiệu của công ty nhằm mục đích mang lại dịch vụ tốt nhất cho khách hàng.
 • Phát triển và tiến hành các công việc liên quan đến quảng bá sản phẩm của công ty, tham gia các hội chợ, các hội nghị về các nghành công nghiệp liên quan trực tiếp đến sản phẩm của công ty.
 • Tham gia tương tác trực tiếp với nhà máy để thực hiện quy trình kiểm tra chất lượng hàng hoá yêu cầu với mục đích rõ ràng là sản phẩm phải đạt chất lượng trước khi giao hàng cho khách hàng.
 • Xây dựng kế hoạch về nhân sự, đào tạo, thực hiện đào tạo, phát triển nguồn nhân lực Phòng kinh doanh.
 • Phối hợp với phòng các phòng ban khác để có được chu trình làm việc khép kín và đạt được hiệu quả;

Job Requirements

 • Hiểu rõ và thuộc tính năng, giá, ưu nhược điểm của sản phẩm:
 • Nắm rõ sản phẩm tương tự, mức giá sản phẩm cạnh tranh.
 • Duy trì những quan hệ kinh doanh hiện có;
 • Tích cực tìm kiếm khách hàng mới, thị trường mới:
 • Phát triển việc kinh doanh ở địa bàn được giao phó.
 • Hiểu biết về quản lý bán hàng dự án (B2B)
 • Kỹ năng thuyết trình và giải quyết vấn đề.
 • Biết cách xử lý thông tin để bán hàng dự án.
 • Có kinh nghiệm bán hàng dự án trong mảng vật liệu xây dựng
 • Có mối quan hệ với các chủ thầu, chủ đầu tư các dự án xây dựng, đội thi công thiết kế, tư vấn kiến trúc, các đối tác trong ngành vật liệu xây dựng, và ưu tiên đặc biệt là ngành gỗ công nghiệp.
 • Yêu thích kinh doanh
 • Năng động, sáng tạo, liên tục cập nhật tình hình biến động của thị trường, tự tin, xử lý vấn đề linh hoạt, quyết đoán;

Additional Information

About 40HRS HR CONSULTING SERVICES

We have a team of bright, talented Consultant with over 10 years working experience that give the firm a balance of experience and the best track record in various industries in: Executive, General Management, Manufacturing, Engineering, Operation, Human resources Management, Finance, Supply Chain, IT, …etc. 

We have experiences in dealing with Multi-culture and personalities in the industry to provide the best practices gained from working with a wide range of local & multinational companies. So, we can provide our service in America, Asia, Europe, and south America. 

Giám đốc Kinh doanh dự án và Marketing

hZWXnZRnmm2YnJuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--naXGjIHTmoCR3N7Q0MXIo8nYmdCnhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lqoFeVo6SlroKolLGZn5uFc6lsa21V0pSoxZ2qhnOVapOf39SempyIzp_DmM3HhJ7XoGZviGSYZp9tUqG14Q..
hZWXnZVjmHGYl5KExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...