Anphabe

Connecting opportunities
hZWXm5pglW2YmJKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

40HRS HR CONSULTING SERVICES

We have a team of bright, talented Consultant with over 10 years working experience that give the firm a balance of experience and the best track record in various industries.

 • hZWXm5pglW2YmJOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--lqXRoJjSsZBz0dLUwtLdqsvQoMarhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lwoFeglK6ygaealrikkqTMq6qbmKZVnaZwmmpZ1Jmmkc_YhpzFnpOg36ObapSdhMbT06GW1KrFm8pYa89ylWhpbJ5qb7Cx
40HRS HR CONSULTING SERVICES

Giám đốc Marketing

hZWXm5lmmG2Yl5eExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--naXGjIHTmoCR3N7Q0MXIo8nYmdCnhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lqoFeVo6SlroKolLGZn5uFc6lsa21V0pSoxZ2qhnOVapOf39SempyIzp_DmM3HhJ7XoGZviGSXZ51nUqG14Q..

Job Description

 • Tham gia trực tiếp trong việc xây dựng mục tiêu, chiến lược kinh doanh của Công ty. 
 • Hoạch định các hoạt động tổng thể Khối Marketing, nhằm góp phần đạt mục tiêu Công ty.
 • Xây dựng các kế hoạch dài hạn cho các ngành hàng kinh doanh, chiến lược cho từng ngành hàng và triển khai cho các Giám Đốc Nhãn hàng lên kế hoạch triển khai và thực hiện.
 • Lên kế hoạch DME tổng và phân bổ cho các ngành hàng. Triển khai cho các Giám Đốc Nhãn hàng lên kế hoạch chi tiết cho từng ngành hàng.
 • Quản lý và sử dụng hiệu quả chi phí DME theo kế hoạch đã được phê duyệt.
 • Chi tiết công việc sẽ trao đổi cụ thể trong buổi phỏng vấn

Job Requirements

 • Nam/Nữ, tuổi từ 28-45
 • Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành: Quản trị Marketing, Quản trị kinh doanh, Kinh tế.
 • Có khả năng giao tiếp tốt tiếng anh.
 • Thành thạo vi tính văn phòng.
 • Kinh nghiệm: tối thiểu 2 năm ở vị trí tương đương trong ngành hàng FMCG
 • Mức lương: thỏa thuận.

Additional Information

2019-04-12 USD

About 40HRS HR CONSULTING SERVICES

We have a team of bright, talented Consultant with over 10 years working experience that give the firm a balance of experience and the best track record in various industries in: Executive, General Management, Manufacturing, Engineering, Operation, Human resources Management, Finance, Supply Chain, IT, …etc. 

We have experiences in dealing with Multi-culture and personalities in the industry to provide the best practices gained from working with a wide range of local & multinational companies. So, we can provide our service in America, Asia, Europe, and south America. 

Get salary from $30,000/year

hZWXm5lmmG2Yl5eExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--naXGjIHTmoCR3N7Q0MXIo8nYmdCnhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lqoFeVo6SlroKolLGZn5uFc6lsa21V0pSoxZ2qhnOVapOf39SempyIzp_DmM3HhJ7XoGZviGSXZ51nUqG14Q..
hZWXm5pglW2YmJOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...