Anphabe

Connecting opportunities
hZWXm5pglW2Xk5SExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

40HRS HR CONSULTING SERVICES

We have a team of bright, talented Consultant with over 10 years working experience that give the firm a balance of experience and the best track record in various industries.

 • hZWXm5pglW2Xk5SExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--lqXRoJjSsZBz0dLUwtLdqsvQoMarhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lwoFeglK6ygaealrikkqTMq6qbmKZVnaZwmmpZ1Jmmkc_YhpzFnpOg36ObapSdhMbT06GW1KrFm8pYa89ylWhpbJ5qb7Cx
40HRS HR CONSULTING SERVICES

Giám đốc Marketing

hZWXm5pglW2Xk5SExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--naXGjIHTmoCR3N7Q0MXIo8nYmdCnhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lqoFeVo6SlroKolLGZn5uFc6lsa21V0pSoxZ2qhnOVapOf39SempyIzp_DmM3HhJ7XoGZviGSXZ55oUqG14Q..

Job Description

 • Hoạch định chiến lược, tổ chức, lãnh đạo và kiểm soát công việc về Marketing của Công ty cùng các công ty thành viên
 • Lập kế hoạch, tổ chức thực hiện các mảng nội dung công việc như Visial Merchandising; Activation; Brand Marketing của công ty và công ty thành viên. Đảm bảo chi tiết đến từng chiến dịch/ phân mảng công việc: Digital; quảng cáo; tổ chức sự kiện; tham gia giải thưởng; truyền thông; quan hệ công chúng; quan hệ với các cơ quan/đơn vị truyền thông; các chương trình Marketing nội bộ....
 • Xây dựng bộ chuẩn hóa thương hiệu (Brand book) cho công ty và các công ty thành viên
 • Xây dựng tài liệu đào tạo, phối hợp với trưởng các bộ phận/phòng/ban trong việc triển khai/đào tạo đội ngũ PG
 • Xây dựng tiêu chuẩn đội ngũ PG, kiểm soát, đánh giá đội ngũ PG tại các điểm bán
 • Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định của Công ty
 • Xây dựng, hoàn thiện hành lang pháp lý, các form mẫu, biển bảng phục vụ cho việc quản lý của bộ phận Marketing
 • Quản lý chi phí nhằm đảm bảo tối ưu chi phí trong phạm vi công việc mình quản lý
 • Xây dựng và phát triển mối quan hệ với lãnh đạo của các đối tác kinh doanh, cơ quan ban ngành và chính quyền thuộc lĩnh vực công việc được phân công
 • Phối hợp cùng Ban giám đốc xác định tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi và mục tiêu dài hạn

Job Requirements

 • Có kiến thức sâu rộng và năng lực thực tiễn về Marketing, cập nhật xu thế, ý tưởng mới, táo bạo.
 • Có kỹ năng quản lý, lãnh đạo, kiểm tra, kiểm soát
 • Có kỹ năng quan sát, phán đoán, phân tích và tổng hợp nhanh
 • Có mối quan hệ cũng như năng lực gây dựng và duy trì mối quan hệ với giới báo chí, truyền thông
 • Sử dụng thành thạo tin học văn phòng, internet, email…sử dụng được phần mềm và các công cụ hỗ trợ trong công việc
 • Chịu được áp lực cao trong công việc

Additional Information

2019-04-16 USD

About 40HRS HR CONSULTING SERVICES

We have a team of bright, talented Consultant with over 10 years working experience that give the firm a balance of experience and the best track record in various industries in: Executive, General Management, Manufacturing, Engineering, Operation, Human resources Management, Finance, Supply Chain, IT, …etc. 

We have experiences in dealing with Multi-culture and personalities in the industry to provide the best practices gained from working with a wide range of local & multinational companies. So, we can provide our service in America, Asia, Europe, and south America. 

Giám đốc Marketing

hZWXm5pglW2Xk5SExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--naXGjIHTmoCR3N7Q0MXIo8nYmdCnhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lqoFeVo6SlroKolLGZn5uFc6lsa21V0pSoxZ2qhnOVapOf39SempyIzp_DmM3HhJ7XoGZviGSXZ55oUqG14Q..
hZWXm5pglW2Xk5SExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...