Anphabe

Connecting opportunities
hZWXmptpl2mZmJKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

40HRS HR CONSULTING SERVICES

We have a team of bright, talented Consultant with over 10 years working experience that give the firm a balance of experience and the best track record in various industries.

 • hZWXmptpl2mZmJKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--lqXRoJjSsZBz0dLUwtLdqsvQoMarhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lwoFeglK6ygaealrikkqTMq6qbmKZVnaZwmmpZ1Jmmkc_YhpzFnpOg36ObapSdhMbT06GW1KrFm8pYa89ylWhpbJ5qb7Cx
40HRS HR CONSULTING SERVICES

Giám Đốc phân tích tín dụng – Khối Khách hàng doanh nghiệp

hZWXmptkmWqdnJaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--naXGjIHTmoCR3N7Q0MXIo8nYmdCnhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lqoFeVo6SlroKolLGZn5uFc6lsa21V0pSoxZ2qhnOVapOf39SempyIzp_DmM3HhJ7XoGZviGSWa59pUqG14Q..

Job Description

 • Điều phối nhiệm vụ Phân tích tín dụng
 • Quản lý, thực hiện các thủ tục cấp tín dụng, giải ngân
 • Báo cáo nội bộ
 • Kiểm soát chung các hoạt động hỗ trợ theo chức năng, nhiệm vụ đối với Phòng Phân tích tín dụng
 • Quản lý mục tiêu chung của Phòng và CBNV

Job Requirements

 • Ưu tiên học CFA hoặc ACCA
 • Kinh nghiệm từ > 8 năm
 • Đã làm vị trí quản lý > 3  năm
 •  Giám đốc Phân tích TD/Tái thẩm định
 •  Làm kiểm toán Big 4

Additional Information

 • Job Level
  Experienced (Non-manager)
 • Salary
  Competitive
 • Function
 • Location
 • Job Type
  Full-Time Permanent
 • Posted
  07 Jan 2019
2019-01-07 USD

About 40HRS HR CONSULTING SERVICES

We have a team of bright, talented Consultant with over 10 years working experience that give the firm a balance of experience and the best track record in various industries in: Executive, General Management, Manufacturing, Engineering, Operation, Human resources Management, Finance, Supply Chain, IT, …etc. 

We have experiences in dealing with Multi-culture and personalities in the industry to provide the best practices gained from working with a wide range of local & multinational companies. So, we can provide our service in America, Asia, Europe, and south America. 

Giám Đốc phân tích tín dụng – Khối Khách hàng...

hZWXmptkmWqdnJaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--naXGjIHTmoCR3N7Q0MXIo8nYmdCnhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lqoFeVo6SlroKolLGZn5uFc6lsa21V0pSoxZ2qhnOVapOf39SempyIzp_DmM3HhJ7XoGZviGSWa59pUqG14Q..
Lazy Load...