Anphabe

Connecting opportunities
hZWXmJVnk2-Xm5aExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

40HRS HR CONSULTING SERVICES

We have a team of bright, talented Consultant with over 10 years working experience that give the firm a balance of experience and the best track record in various industries.

 • hZWXmJVnk2-Xm5aExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--lqXRoJjSsZBz0dLUwtLdqsvQoMarhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lwoFeglK6ygaealrikkqTMq6qbmKZVnaZwmmpZ1Jmmkc_YhpzFnpOg36ObapSdhMbT06GW1KrFm8pYa89ylWhpbJ5qb7Cx
40HRS HR CONSULTING SERVICES

Giám đốc Tiếp thị sản phẩm Bancasurance (Bancasurance Marketing Product Manager)

hZWXmJVnknCWmJKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--naXGjIHTmoCR3N7Q0MXIo8nYmdCnhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lqoFeVo6SlroKolLGZn5uFc6lsa21V0pSoxZ2qhnOVapOf39SempyIzp_DmM3HhJ7XoGZviGOeZJdrUqG14Q..

Job Description

Mục tiêu / Objective (2)

 • Đảm bảo kế hoạch tiếp thị cho sản phẩm bảo hiểm.
 • Đảm bảo việc phối hợp với khối PFS và khối sản phẩm bảo hiểm được hiệu quả để có thể xây dựng được các giải pháp và chương trình marketing phù hợp. 

Trách nhiệm chính / Key accountabilities  (9)

 • Lập kế hoạch và triển khai các hoạt động tiếp thị cho các sản phẩm bảo hiểm.
 • Phối hợp với Bộ phận PTSP PFS, S&D, MSTT, Vận hành & Công nghệ, để triển khai các hoạt động tiếp thị được hiệu quả nhất.
 • Thiết lập các KPI và đo lường hiệu quả các hoạt động MKT phụ trách
 • Hoàn thành các báo cáo MKT  liên quan đến các sản phẩm được giao
 • Tham gia vào quy trình phát triển sản phẩm để đảm bảo các sản phẩm được giao phát triển phù hợp với nhu cầu/ mong đợi của khách hàng
 • Xây dựng và Quản lý các chương trình chăm sóc khách hàng thường xuyên và trung thành
 • Quản lý nhân sự
 • Nghiên cứu thị trường, các công ty quảng cáo bên ngoài,
 • Làm việc chặt chẽ với các đối tác bảo hiểm và các mạng lưới phân phối.

Báo cáo công việc/ Reporting lines (5)

 • Cấp lãnh đạo trực tiếp: Giám đốc Kinh doanh tiếp thị Sản phẩm bảo hiểm.
 • Cấp dưới báo cáo trực tiếp: Chuyên viên cao cấp tiếp thị sản phẩm Tài chính cá nhân
 • Quan hệ nội bộ:  Marketing, liên khối, PFS Bancasurance, Khối Bán hàng & Kênh phân phối, Com & Legal, Finance, Mua sắm tập trung, IT
 • Quan hệ bên ngoài: Các công ty nghiên cứu thị trường và các cơ quan chức năng, các công ty con

Job Requirements

Stt

Năng lực chuyên môn

Cấp độ

Trọng số

A

Kiến thức

 

1

Bằng cấp/Nghiệp vụ

3

5%

2

Kiến thức chuyên môn

2

5%

3

Kinh nghiệm

2

10%

4

Ngoại ngữ (Tiếng Anh)

2

5%

B

Kỹ năng chuyên môn

1

Kỹ năng chuyên môn về xây dựng và triển khai kế hoạch Marketing

2

15%

2

Kỹ năng phân tích và xử lý dữ liệu

2

5%

3

Kiến thức về ngành ngân hàng và tài chính

2

5%

4

Kỹ năng quản lý dự án

2

10%

C

Năng lực cốt lõi

C1

Năng lực chung

1

Khả năng  áp dụng kiến thức vào công việc hiệu quả

2

5%

2

Tinh thần trách nhiêm

3

5%

3

Khả năng chủ động trong công việc

3

5%

C2

Năng lực chuyên môn/đặc thù

1

Khả năng làm việc hướng tới kết quả

2

5%

2

Chú trọng đến chi tiết

3

5%

3

Khă năng phân tích định lượng

3

5%

C3

Năng lực quản lý/lãnh đạo

1

Khả năng làm việc hiệu quả trong sự thay đổi

2

5%

2

Khả năng quản lý quá trình triển khai công việc

2

5%

 

TỔNG CỘNG:

 

100%

 

Additional Information

2018-03-12 USD

About 40HRS HR CONSULTING SERVICES

We have a team of bright, talented Consultant with over 10 years working experience that give the firm a balance of experience and the best track record in various industries in: Executive, General Management, Manufacturing, Engineering, Operation, Human resources Management, Finance, Supply Chain, IT, …etc. 

We have experiences in dealing with Multi-culture and personalities in the industry to provide the best practices gained from working with a wide range of local & multinational companies. So, we can provide our service in America, Asia, Europe, and south America. 

Get salary from $36,000/year

hZWXmJVnknCWmJKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--naXGjIHTmoCR3N7Q0MXIo8nYmdCnhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lqoFeVo6SlroKolLGZn5uFc6lsa21V0pSoxZ2qhnOVapOf39SempyIzp_DmM3HhJ7XoGZviGOeZJdrUqG14Q..
Lazy Load...