Anphabe

Connecting opportunities
hZWXmphnlGmZk5SExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

40HRS HR CONSULTING SERVICES

We have a team of bright, talented Consultant with over 10 years working experience that give the firm a balance of experience and the best track record in various industries.

  • hZWXmphnlGmZk5SExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--lqXRoJjSsZBz0dLUwtLdqsvQoMarhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lwoFeglK6ygaealrikkqTMq6qbmKZVnaZwmmpZ1Jmmkc_YhpzFnpOg36ObapSdhMbT06GW1KrFm8pYa89ylWhpbJ5qb7Cx
40HRS HR CONSULTING SERVICES

Giảng viên kỹ thuật nội bộ

hZWXmphnlGmZk5SExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--naXGjIHTmoCR3N7Q0MXIo8nYmdCnhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lqoFeVo6SlroKolLGZn5uFc6lsa21V0pSoxZ2qhnOVapOf39SempyIzp_DmM3HhJ7XoGZviGSWaZ9uUqG14Q..

Job Description

  • Phụ trách soạn bài giảng và trực tiếp giảng dạy các kiến thức như: vận hành máy phay, tiện CNC, các dụng cụ đo lường, phân tích bản vẽ, 3D5S…
  • Hướng dẫn nhân viên thực hành trên máy
  • Giám sát và đánh giá chương trình đào tạo
  • Lưu giữ các tài liệu và báo cáo hoạt động đào tạo

Job Requirements

  • Tốt nghiệp Đại Học trở lên chuyên ngành Cơ Khí
  • Có tối thiểu 3 năm kinh nghiệm:

            - Vận hành máy CNC phay, tiện 3 trục hoặc 5 trục

            - Sử dụng và hiệu chỉnh các dụng cụ đo kiểm

  • Nhiệt huyết, yêu thích công việc đào tạo
  • Có khả năng giao tiếp Tiếng Anh hoặc Tiếng Hàn

Additional Information

2018-12-05 USD

About 40HRS HR CONSULTING SERVICES

We have a team of bright, talented Consultant with over 10 years working experience that give the firm a balance of experience and the best track record in various industries in: Executive, General Management, Manufacturing, Engineering, Operation, Human resources Management, Finance, Supply Chain, IT, …etc. 

We have experiences in dealing with Multi-culture and personalities in the industry to provide the best practices gained from working with a wide range of local & multinational companies. So, we can provide our service in America, Asia, Europe, and south America. 

Giảng viên kỹ thuật nội bộ

hZWXmphnlGmZk5SExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--naXGjIHTmoCR3N7Q0MXIo8nYmdCnhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lqoFeVo6SlroKolLGZn5uFc6lsa21V0pSoxZ2qhnOVapOf39SempyIzp_DmM3HhJ7XoGZviGSWaZ9uUqG14Q..
Lazy Load...