Anphabe

Connecting opportunities
hZWXm5Rol2qUlpiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

40HRS HR CONSULTING SERVICES

We have a team of bright, talented Consultant with over 10 years working experience that give the firm a balance of experience and the best track record in various industries.

 • hZWXm5Rol2qUlpmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--lqXRoJjSsZBz0dLUwtLdqsvQoMarhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lwoFeglK6ygaealrikkqTMq6qbmKZVnaZwmmpZ1Jmmkc_YhpzFnpOg36ObapSdhMbT06GW1KrFm8pYa89ylWhpbJ5qb7Cx
40HRS HR CONSULTING SERVICES

IT Purchasing Senior Officer (ICT background)

hZWXm5RlkWuXlpaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--naXGjIHTmoCR3N7Q0MXIo8nYmdCnhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lqoFeVo6SlroKolLGZn5uFc6lsa21V0pSoxZ2qhnOVapOf39SempyIzp_DmM3HhJ7XoGZviGSXY5duUqG14Q..

Job Description

Mô tả công việc

Nghiên cứu, đánh giá và cập nhật danh sách nhà cung cấp & giá cả thị trường cho tất cả các sản phẩm & dịch vụ mà Ngân hàng sử dụng. Quản lý và báo cáo về giá cả & chất lượng các nhà cung cấp của Ngân hàng

+ Nghiên cứu thị trường.

 • Thường xuyên cập nhật thông tin và kiểm tra tình trạng hoạt động của các nhà cung cấp trên thị trường.
 • Tìm hiểu, cập nhật công nghệ sản xuất, nguồn cung cấp các sản phẩm mua sắm theo từng chuyên ngành.
 • Theo dõi và cập nhật giá cả các hàng hóa dịch vụ theo từng chuyên ngành mua sắm.
 • Trao đổi và gặp gỡ nhà cung cấp để tìm kiếm những thông tin phục vụ công tác mua sắm của MSTT.

+ Đánh giá, tư vấn lựa chọn Nhà cung cấp

 • Tham quan và khảo sát cơ sở và các điều kiện làm việc cũng như cơ sở pháp lý của nhà cung cấp để đưa ra nhũng đánh giá sơ bộ ban đầu.
 • Tổng hợp, đánh giá năng lực của các nhà cung cấp thông qua hệ thống chấm điểm của TTMS.
 • Lập danh sách NCC theo từng mảng mua sắm
 • Tham mưu cho Lãnh đạo bộ phận lựa chọn các nhà cung cấp để mời thầu hoặc chào hàng cạnh tranh.
 • Phối hợp cùng đơn vị đầu mối và hội đồng thầu/xét giá xây dựng đề bài thầu/xét giá
 • Thực hiện các thủ tục đấu thầu, xét giá, đàm phán giá cả, và các vấn đề chuyên môn liên quan.
 • Bảo vệ với lãnh đạo phòng và lãnh đạo MSTT giá chốt với các nhà cung cấp trong hạn mức cho phép theo quy định của Ngân hàng từng thời kỳ.
 • Lập báo cáo kết quả đấu thầu hoặc kết quản đàm phán lên lãnh đạo, cấp có thẩm quyền.
 • Hỗ trợ cho cấp lãnh đạo bộ phận trong công tác kiểm soát các hồ sơ, chứng từ liên quan đến mảng công việc của nhóm.
 • Tham gia kiểm soát/xây dựng các quy trình, hướng dẫn công việc nội bộ đối với mảng nghiệp vụ liên quan trong bộ phận.
 • Tham gia xây dựng lập kế hoạch, lên ngân sách của bộ phận trong từng thời kỳ Hoàn thành đầy đủ các action plan, cũng như KPI mà lãnh đạo bộ phận giao.
 • Thực hiện các công việc khác có liên quan theo yêu cầu của trưởng bộ phận.

Job Requirements

* Kinh nghiệm và bằng cấp

 • Chuyên ngành Viễn thông, công nghệ thông tin, khoa học máy tính hoặc các lĩnh vực liên quan.
 • Tối thiếu 3-5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn & triển khai dịch vụ công nghệ thông tin liên quan đến giải pháp phần mềm, phần cứng cho ngân hàng hoặc tổ chức tài chính.
 • Ưu tiên có kinh nghiệm triển khai, thiết kế, quản trị dự án cho các dự án về Core banking, CRM, ERP, Data warehouse Project và các giải pháp của các hãng phần mềm như IBM, Oracle, SAP.
 • Kinh nghiệm triển khai hoàn thiện 1 vòng đời dự án: bao gồm thiết kế, phát triển, triển khai, kiểm tra trên thực tế và sửa chữa.
 • Kinh nghiệm xây dựng và phát triển chiến lược hệ thống IT cho Doanh nghiệp, ngân hàng.

* Kiến thức và kĩ năng

 • Hiểu biết trong lĩnh vực IT: Sản phẩm và giải pháp IT, các công ty tích hợp, hệ thống phân phối.
 • Hiểu biết về kiến trúc hệ thống IT, giải pháp phần mềm cho ngân hàng và ngôn ngữ lập trình.
 • Kỹ năng phân tích, Quản lí dự án và quản trị tiến trình.
 • Có kĩ năng mua hàng, kinh nghiệm mua hàng chưa có thì có thể đào tạo.
 • Khả năng giao tiếp và thuyết trình bằng tiếng Anh.
 • Có mối quan hệ trong lĩnh vực IT

* Tư duy và thái độ

 • Tư duy phục vụ khách hàng
 • Khả năng sáng tạo
 • Chính trực và trung thực
 • Thái độ giao tiếp tốt
 • Chú ý vào chi tiết
 • Tập trung vào kết quả

Additional Information

2019-01-25 USD

About 40HRS HR CONSULTING SERVICES

We have a team of bright, talented Consultant with over 10 years working experience that give the firm a balance of experience and the best track record in various industries in: Executive, General Management, Manufacturing, Engineering, Operation, Human resources Management, Finance, Supply Chain, IT, …etc. 

We have experiences in dealing with Multi-culture and personalities in the industry to provide the best practices gained from working with a wide range of local & multinational companies. So, we can provide our service in America, Asia, Europe, and south America. 

Get salary from $14,400/year

hZWXm5RlkWuXlpaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--naXGjIHTmoCR3N7Q0MXIo8nYmdCnhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lqoFeVo6SlroKolLGZn5uFc6lsa21V0pSoxZ2qhnOVapOf39SempyIzp_DmM3HhJ7XoGZviGSXY5duUqG14Q..
Lazy Load...