Anphabe

Connecting opportunities
hZWXm5dhk2ycm5qExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

40HRS HR CONSULTING SERVICES

We have a team of bright, talented Consultant with over 10 years working experience that give the firm a balance of experience and the best track record in various industries.

 • hZWXm5dhk2ycm5uExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--lqXRoJjSsZBz0dLUwtLdqsvQoMarhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lwoFeglK6ygaealrikkqTMq6qbmKZVnaZwmmpZ1Jmmkc_YhpzFnpOg36ObapSdhMbT06GW1KrFm8pYa89ylWhpbJ5qb7Cx
40HRS HR CONSULTING SERVICES

Market Researcher

hZWXm5dhkXCYk5SExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--naXGjIHTmoCR3N7Q0MXIo8nYmdCnhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lqoFeVo6SlroKolLGZn5uFc6lsa21V0pSoxZ2qhnOVapOf39SempyIzp_DmM3HhJ7XoGZviGSXZZloUqG14Q..

Job Description

 • Quản lý nhân viên thực hiện các khảo sát trực tiếp đối với khách hàng Hà Nội về thói quen du lịch tại các địa điểm được chỉ định. 
 • Đảm bảo nhân viên tuân thủ các quy định Công ty và yêu cầu về công việc.
 • Tham gia mở rộng các địa điểm mới để thực hiện survey.
 • Thực hiện thu thập thông tin khách hàng tiềm năng cho công ty.
 • Kết hợp với bộ phận Marketing và Tổng công ty tham gia các sự kiện, hội chợ mà Công ty tham gia.
 • Thực hiện các báo cáo cá nhân từ các nguồn thông tin thu thập được.

Job Requirements

 • Nam/ nữ. Tốt nghiệp Đại học trở lên.
 • Có kinh nghiệm quản lý đội ngũ từ 5 người trở lên.
 • Ưu tiên đã từng quản lý PG, PB, tham gia tổ chức sự kiện hoặc các công việc sales thị trường, khảo sát thị trường,...
 • Ngoại hình ưa nhìn, sức khỏe tốt. Không ngại di chuyển trong công việc.
 • Có kỹ năng giao tiếp tốt, tự tin và nhiệt tình trong công việc.

Additional Information

2019-03-07 USD

About 40HRS HR CONSULTING SERVICES

We have a team of bright, talented Consultant with over 10 years working experience that give the firm a balance of experience and the best track record in various industries in: Executive, General Management, Manufacturing, Engineering, Operation, Human resources Management, Finance, Supply Chain, IT, …etc. 

We have experiences in dealing with Multi-culture and personalities in the industry to provide the best practices gained from working with a wide range of local & multinational companies. So, we can provide our service in America, Asia, Europe, and south America. 

Market Researcher

hZWXm5dhkXCYk5SExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--naXGjIHTmoCR3N7Q0MXIo8nYmdCnhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lqoFeVo6SlroKolLGZn5uFc6lsa21V0pSoxZ2qhnOVapOf39SempyIzp_DmM3HhJ7XoGZviGSXZZloUqG14Q..
Lazy Load...