Anphabe

Connecting opportunities
hZWXmptplnKamZmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

40HRS HR CONSULTING SERVICES

We have a team of bright, talented Consultant with over 10 years working experience that give the firm a balance of experience and the best track record in various industries.

  • hZWXmptplnKamZmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--lqXRoJjSsZBz0dLUwtLdqsvQoMarhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lwoFeglK6ygaealrikkqTMq6qbmKZVnaZwmmpZ1Jmmkc_YhpzFnpOg36ObapSdhMbT06GW1KrFm8pYa89ylWhpbJ5qb7Cx
40HRS HR CONSULTING SERVICES

MARKETING MANAGER

hZWXmptmmG6WlJuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--naXGjIHTmoCR3N7Q0MXIo8nYmdCnhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lqoFeVo6SlroKolLGZn5uFc6lsa21V0pSoxZ2qhnOVapOf39SempyIzp_DmM3HhJ7XoGZviGSXYpdmUqG14Q..

Job Description

  • Tổ chức hỗ trợ triển khai các chương trình bán hàng, MKT bán hàng thông qua các đại lý, qua sales call và tại cơ sở.
  • Hỗ trợ và giám sát trưởng nhóm tổ chức triển khai, theo dõi, đánh giá và báo cáo hiệu quả của các chương trình MKT đã thực hiện.
  • Đề ra mục tiêu và yêu cầu cụ thể, cùng phối hợp với trưởng nhóm MKT trong việc lập kế hoạch marketing theo Quý và Năm (theo tháng nếu có yêu cầu).
  • Đề ra mục tiêu, yêu cầu cụ thể để trưởng nhóm lập kế hoạch ngân sách cho MKT theo năm.
  • Giám sát việc thực hiện các hoạt động marketing. Đồng thời giám sát việc xây dựng và triển khai chiến lược marketing tích hợp toàn diện cho các sản phẩm dịch vụ.
  • Hỗ trợ xây dựng quan hệ và quản lý mối quan hệ với các đối tác truyền thông trong nước & quốc tế.
  • Phối hợp trong quá trình nghiên cứu thị trường và tham gia việc xây dựng chiến lược thương hiệu hoặc chính sách bán hàng và marketing của từng dòng sản phẩm trong phạm vi công việc được giao.
  • Chỉ đạo và hướng dẫn trưởng nhóm lập kế hoạch, tổ chức triển khai các sự kiện hỗ trợ hoạt động bán hàng, tri ân khách hàng, giới thiệu sản phẩm thương hiệu.

Job Requirements

Tất cả các CBQL khi triển khai công việc cần tuân thủ, đảm bảo thực hiện đủ 6 việc sau: Tổ chức, triển khai, hỗ trợ (làm hộ), kiểm soát, đánh giá và thanh tra.

Vị trí Trưởng phòng Marketing dịch vụ báo cáo trực tiếp cho Giám đốc Kinh doanh dịch vụ, chịu trách nhiệm cao nhất về hoạt động và chất lượng chuyên môn mảng Marketing của Ban KDDV.

Additional Information

2019-01-09 USD

About 40HRS HR CONSULTING SERVICES

We have a team of bright, talented Consultant with over 10 years working experience that give the firm a balance of experience and the best track record in various industries in: Executive, General Management, Manufacturing, Engineering, Operation, Human resources Management, Finance, Supply Chain, IT, …etc. 

We have experiences in dealing with Multi-culture and personalities in the industry to provide the best practices gained from working with a wide range of local & multinational companies. So, we can provide our service in America, Asia, Europe, and south America. 

Get salary from $24,000/year

hZWXmptmmG6WlJuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--naXGjIHTmoCR3N7Q0MXIo8nYmdCnhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lqoFeVo6SlroKolLGZn5uFc6lsa21V0pSoxZ2qhnOVapOf39SempyIzp_DmM3HhJ7XoGZviGSXYpdmUqG14Q..
Lazy Load...