Anphabe

Connecting opportunities
hZWXnZVjmWqZm5SExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

40HRS HR CONSULTING SERVICES

We have a team of bright, talented Consultant with over 10 years working experience that give the firm a balance of experience and the best track record in various industries.

 • hZWXnZVjmWqZm5SExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--lqXRoJjSsZBz0dLUwtLdqsvQoMarhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lwoFeglK6ygaealrikkqTMq6qbmKZVnaZwmmpZ1Jmmkc_YhpzFnpOg36ObapSdhMbT06GW1KrFm8pYa89ylWhpbJ5qb7Cx
40HRS HR CONSULTING SERVICES

Marketing Manager

hZWXnZRnmWuUnJaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--naXGjIHTmoCR3N7Q0MXIo8nYmdCnhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lqoFeVo6SlroKolLGZn5uFc6lsa21V0pSoxZ2qhnOVapOf39SempyIzp_DmM3HhJ7XoGZviGSYZpxrUqG14Q..

Job Description

 • Xây dựng kế hoạch marketing 3 tháng một dựa trên kế hoạch doanh thu của công ty và bộ phận Community and event.
 • Phối hợp với phòng Community and event để thực hiện các chiến dịch marketing đồng bộ
 • Xây dựng và cập nhật tài liệu marketing, bao gồm các công cụ mạng xã hội trực tuyến và xu hướng như trang web, face book, blog, vv…
 • Phụ trách quản lý và phát triển các kênh diễn đàn, mạng xã hội: Facebook, Google+, Youtube, Forum,...
 • Xây dựng thương hiệu và hình ảnh Công ty thông qua các hoạt động marketing như PR, các sự kiện và tài trợ, vv…
 • Thu thập và phân tích thông tin thị trường của Công ty và các đối thủ cạnh tranh về sản phẩm, giá bán, chương trình khuyến mãi....hỗ trợ phòng Kinh doanh triển khai quảng bá sản phẩm, triển khai các chương trình chăm sóc khách hàng, các chương trình sau bán hàng.
 • Theo dõi tiến độ & chi phí từng dự án Phân công công việc trong team và chủ động điều phối các nguồn lực cộng tác bên ngoài Phối hợp làm việc với các bộ phận khác.

Job Requirements

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên ưu tiên chuyên ngành Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Ngoại giao, Marketing …
 • Ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong các vị trí tương tự, có kinh nghiệm trong lĩnh vực Marketing, Digital, Branding…
 • Ưu tiên các bạn có kiến thức về Bán hàng, chăm sóc khách hàng, Bất động sản và Marketing/ Tổ chức sự kiện
 • Tiếng anh giao tiếp thành thạo
 • Có khả năng ngoại giao, khai thác và chinh phục khách hàng tốt
 • Khả năng làm việc độc lập và tập thể tốt
 • Khả năng phân tích và tổng hợp thông tin tốt
 • Thái độ tích cực & khả năng làm việc dưới áp lực cao

Additional Information

About 40HRS HR CONSULTING SERVICES

We have a team of bright, talented Consultant with over 10 years working experience that give the firm a balance of experience and the best track record in various industries in: Executive, General Management, Manufacturing, Engineering, Operation, Human resources Management, Finance, Supply Chain, IT, …etc. 

We have experiences in dealing with Multi-culture and personalities in the industry to provide the best practices gained from working with a wide range of local & multinational companies. So, we can provide our service in America, Asia, Europe, and south America. 

Marketing Manager

hZWXnZRnmWuUnJaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--naXGjIHTmoCR3N7Q0MXIo8nYmdCnhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lqoFeVo6SlroKolLGZn5uFc6lsa21V0pSoxZ2qhnOVapOf39SempyIzp_DmM3HhJ7XoGZviGSYZpxrUqG14Q..
hZWXnZVjmWqZm5SExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...