Anphabe

Connecting opportunities
hZWXmphnlGmZmJKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

40HRS HR CONSULTING SERVICES

We have a team of bright, talented Consultant with over 10 years working experience that give the firm a balance of experience and the best track record in various industries.

 • hZWXmphnlGmZmJOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--lqXRoJjSsZBz0dLUwtLdqsvQoMarhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lwoFeglK6ygaealrikkqTMq6qbmKZVnaZwmmpZ1Jmmkc_YhpzFnpOg36ObapSdhMbT06GW1KrFm8pYa89ylWhpbJ5qb7Cx
40HRS HR CONSULTING SERVICES

Nhân viên IE (Industrial Engineer - Kỹ sư công trình)

hZWXmphmmW2cnJeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--naXGjIHTmoCR3N7Q0MXIo8nYmdCnhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lqoFeVo6SlroKolLGZn5uFc6lsa21V0pSoxZ2qhnOVapOf39SempyIzp_DmM3HhJ7XoGZviGSWaZ9qUqG14Q..

Job Description

 • Quy hoạch nhân lực nhà xưởng, cải thiện lưu trình sản xuất
 • Quy hoạch diện tích sử dụng cho sản phẩm mới
 • Viết bản kế hoạch đầu tư cho máy móc thiết bị mới, nhà xưởng mới
 • Đánh giá, quản chế và cải thiện chi phí sản xuất của nhà xưởng
 • Thúc đẩy các chuyên án cải thiện nhân lực, máy móc, giá thành sản xuất
 • Chế định thời gian thao tác tiêu chuẩn, sản lượng tiêu chuẩn
 • Viết SOP thuyết minh thao tác cho công nhân sản xuất

Job Requirements

 • Có kiến thức và kinh nghiệm làm IE tại các nhà máy, xí nghiệp nước ngoài
 • Giao tiếp tiếng Trung hoặc tiếng Anh thành thạo
 • Hiểu rõ và sử dụng thành thạo phần mềm Auto CAD
 • Tốt nghiệp cao đẳng trở lên không hạn chế chuyên ngành hoặc du học sinh Đài Loan đã có kinh nghiệm làm việc tương tự
 • Ứng viên đã có kinh nghiệm quản lí từ 3~5 năm 
 • Ưu tiên ứng viên nam, có khả năng chịu áp lực công việc cao

Additional Information

2018-12-05 USD

About 40HRS HR CONSULTING SERVICES

We have a team of bright, talented Consultant with over 10 years working experience that give the firm a balance of experience and the best track record in various industries in: Executive, General Management, Manufacturing, Engineering, Operation, Human resources Management, Finance, Supply Chain, IT, …etc. 

We have experiences in dealing with Multi-culture and personalities in the industry to provide the best practices gained from working with a wide range of local & multinational companies. So, we can provide our service in America, Asia, Europe, and south America. 

Nhân viên IE (Industrial Engineer - Kỹ sư công...

hZWXmphmmW2cnJeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--naXGjIHTmoCR3N7Q0MXIo8nYmdCnhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lqoFeVo6SlroKolLGZn5uFc6lsa21V0pSoxZ2qhnOVapOf39SempyIzp_DmM3HhJ7XoGZviGSWaZ9qUqG14Q..
Lazy Load...