Anphabe

Connecting opportunities
hZWXmphnlG6dmZiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

40HRS HR CONSULTING SERVICES

We have a team of bright, talented Consultant with over 10 years working experience that give the firm a balance of experience and the best track record in various industries.

 • hZWXmphnlG6dmZiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--lqXRoJjSsZBz0dLUwtLdqsvQoMarhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lwoFeglK6ygaealrikkqTMq6qbmKZVnaZwmmpZ1Jmmkc_YhpzFnpOg36ObapSdhMbT06GW1KrFm8pYa89ylWhpbJ5qb7Cx
40HRS HR CONSULTING SERVICES

Nhân viên quản lý dự án bộ phận PM (Project management )

hZWXmphnlG6dmZiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--naXGjIHTmoCR3N7Q0MXIo8nYmdCnhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lqoFeVo6SlroKolLGZn5uFc6lsa21V0pSoxZ2qhnOVapOf39SempyIzp_DmM3HhJ7XoGZviGSWaZ9pUqG14Q..

Job Description

 • Quản lý và phân tích nhu cầu khách hàng ( độ chính xác, sự thay đổi, đúng thời gian)
 • Quản lý sự thay đổi của sản phẩm ( nguyên vật liệu, chương trình)
 • Đánh giá, dự toán doanh thu từng tháng, quý, năm
 • Quản lí trạng thái chuẩn bị tất cả nguyên vật liệu
 • Lập kế hoạch sản xuất gửi khách hàng và theo dõi sản lượng đạt được từng ngày. Đưa ra biện pháp xử lý bất thường ngay lập tức
 • Quản lý vật liệu, thành phẩm, bán thành phẩm tồn kho
 • Duy trì kế hoạch thanh toán từ khách hàng và cho nhà cung ứng

Job Requirements

 • Hiểu biết về phân tích nhu cầu của khách hàng, lưu trình xuất-nhập khẩu toàn cầu
 • Hiểu biết về chế tạo, quá trình sản xuất ( liên quan đến sản phẩm điện tử)
 •  Hiểu biết về chuỗi cung ứng toàn cầu
 • Thành thạo tiếng Trung hoặc tiếng Anh
 • Chăm chỉ, giao tiếp tốt, có kỹ năng về sử dụng phần mềm máy tính văn phòng
 • Ứng viên có kinh nghiệm 2 năm trở lên ở vị trí tương đương

Additional Information

2018-12-05 USD

About 40HRS HR CONSULTING SERVICES

We have a team of bright, talented Consultant with over 10 years working experience that give the firm a balance of experience and the best track record in various industries in: Executive, General Management, Manufacturing, Engineering, Operation, Human resources Management, Finance, Supply Chain, IT, …etc. 

We have experiences in dealing with Multi-culture and personalities in the industry to provide the best practices gained from working with a wide range of local & multinational companies. So, we can provide our service in America, Asia, Europe, and south America. 

Nhân viên quản lý dự án bộ phận PM (Project...

hZWXmphnlG6dmZiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--naXGjIHTmoCR3N7Q0MXIo8nYmdCnhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lqoFeVo6SlroKolLGZn5uFc6lsa21V0pSoxZ2qhnOVapOf39SempyIzp_DmM3HhJ7XoGZviGSWaZ9pUqG14Q..
Lazy Load...