Anphabe

Connecting opportunities
hZWXnZVjmHGXmZuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

40HRS HR CONSULTING SERVICES

We have a team of bright, talented Consultant with over 10 years working experience that give the firm a balance of experience and the best track record in various industries.

 • hZWXnZVjmHGXmZuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--lqXRoJjSsZBz0dLUwtLdqsvQoMarhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lwoFeglK6ygaealrikkqTMq6qbmKZVnaZwmmpZ1Jmmkc_YhpzFnpOg36ObapSdhMbT06GW1KrFm8pYa89ylWhpbJ5qb7Cx
40HRS HR CONSULTING SERVICES

Operations Manager

hZWXnZRnmG2UlZiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--naXGjIHTmoCR3N7Q0MXIo8nYmdCnhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lqoFeVo6SlroKolLGZn5uFc6lsa21V0pSoxZ2qhnOVapOf39SempyIzp_DmM3HhJ7XoGZviGSYZpxqUqG14Q..

Job Description

 • Quản lý hệ thống các site theo định hướng và tiêu chuẩn của Công ty;
 • Trực tiếp chỉ đạo để triển khai hoạt động theo kế hoạch đề ra;
 • Phối hợp với bộ phận kinh doanh, đề xuất và thực hiện các chính sách hợp lý nhằm thúc đẩy bán dịch vụ, sản phẩm. Phối hợp với quản lý các site để nâng cao chất lượng dịch vụ, đảm bảo khách hàng hài lòng về dịch vụ; phối hợp với Marketing, CSKH cập nhật các thông tin hay phản ánh của khách hàng về sản phẩm dịch vụ, từ đó đưa ra phương án điều chỉnh và giải quyết
 • Kiểm soát mức chi phí tại các site theo quy định của Công ty và doanh số đạt được để đạt mức lợi nhuận theo chỉ tiêu đề ra;
 • Mở rộng mối quan hệ khách hàng, chăm sóc khách hàng, thu thập thông tin, thống kê và các mối quan hệ với cơ quan quản lý nhà nước.
 • Tổ chức thực hiện thu thập thông tin, thực hiện công tác thống kê số liệu kinh doanh của hệ thống site theo tháng, quý, năm hoặc theo yêu cầu của cấp trên hoặc các bộ phận có liên quan.

Job Requirements

 • Có kinh nghiệm quản lý hệ thống, chất lượng ít nhất 03 năm trở lên;
 • Ứng viên tốt nghiệp Đại học các trường kinh tế, Ngoại Thương, …
 • Giao tiếp Tiếng Anh tốt;
 • Có kinh nghiệm, kỹ năng quản lý tài sản/tài chính.
 • Có kỹ năng quản lý nhân sự;
 • Có kinh nghiệm set up, phát triển hệ thống ( kinh doanh bất động sản, quản lý tòa nhà, chuối cafe, nhà hàng, khách sạn);
 • Nắm vững kiến thức chuyên môn về sản phẩm, dịch vụ, quy trình hoạt động của hệ thống cơ sở.
 • Nắm vững các quy tắc tiếp cận khách hàng, quy tắc phục vụ và chăm sóc khách hàng;
 • Có kỹ năng tư vấn, giao tiếp tốt;
 • Kỹ năng xử lý tình huống tốt;

Additional Information

About 40HRS HR CONSULTING SERVICES

We have a team of bright, talented Consultant with over 10 years working experience that give the firm a balance of experience and the best track record in various industries in: Executive, General Management, Manufacturing, Engineering, Operation, Human resources Management, Finance, Supply Chain, IT, …etc. 

We have experiences in dealing with Multi-culture and personalities in the industry to provide the best practices gained from working with a wide range of local & multinational companies. So, we can provide our service in America, Asia, Europe, and south America. 

Operations Manager

hZWXnZRnmG2UlZiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--naXGjIHTmoCR3N7Q0MXIo8nYmdCnhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lqoFeVo6SlroKolLGZn5uFc6lsa21V0pSoxZ2qhnOVapOf39SempyIzp_DmM3HhJ7XoGZviGSYZpxqUqG14Q..
hZWXnZVjmHGXmZuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...