Anphabe

Connecting opportunities
hZWXnZVjmWqXnJWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

40HRS HR CONSULTING SERVICES

We have a team of bright, talented Consultant with over 10 years working experience that give the firm a balance of experience and the best track record in various industries.

 • hZWXnZVjmWqXnJWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--lqXRoJjSsZBz0dLUwtLdqsvQoMarhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lwoFeglK6ygaealrikkqTMq6qbmKZVnaZwmmpZ1Jmmkc_YhpzFnpOg36ObapSdhMbT06GW1KrFm8pYa89ylWhpbJ5qb7Cx
40HRS HR CONSULTING SERVICES

Phiên dịch Tiếng Nhật kiêm hành chính viên

hZWXnZRnmm2ZlZWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--naXGjIHTmoCR3N7Q0MXIo8nYmdCnhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lqoFeVo6SlroKolLGZn5uFc6lsa21V0pSoxZ2qhnOVapOf39SempyIzp_DmM3HhJ7XoGZviGSYZpxmUqG14Q..

Job Description

 • Thực hiện tất cả các công việc biên phiên dịch Tiếng Nhật và Tiếng Anh.
 • Hỗ trợ thực hiện tất cả các công việc hành chính khác.
 • Hỗ trợ Trưởng/phó phòng thực hiện một số công việc khác.
 • Chi tiết cụ thể sẽ được tra đổi trong khi phỏng vấn.

Job Requirements

 • Tốt nghiệp Đại học.
 • Trình độ tiếng Nhật từ N2 trở lên, ưu tiên người có kinh nghiệm làm việc và học tập tại Nhật Bản.
 • Có năng lực tiếng Anh, trình độ có thể đọc hiểu các tiêu chuẩn tiếng Anh.
 • Luôn duy trì được động lực phấn đấu mặc dù được luân chuyển đào tạo ở nhiều phòng ban khác nhau trong thời gian dài.
 • Có trách nhiệm cao, cẩn thận, nhiệt tình trong công việc.
 • Có kỹ năng giao tiếp và xử lý các tình huống.
 • Có khả năng làm việc độc lập, làm việc theo nhóm.
 • Tuân thủ nội quy công ty và các quy tắc đạo đức chung.

Additional Information

About 40HRS HR CONSULTING SERVICES

We have a team of bright, talented Consultant with over 10 years working experience that give the firm a balance of experience and the best track record in various industries in: Executive, General Management, Manufacturing, Engineering, Operation, Human resources Management, Finance, Supply Chain, IT, …etc. 

We have experiences in dealing with Multi-culture and personalities in the industry to provide the best practices gained from working with a wide range of local & multinational companies. So, we can provide our service in America, Asia, Europe, and south America. 

Phiên dịch Tiếng Nhật kiêm hành chính viên

hZWXnZRnmm2ZlZWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--naXGjIHTmoCR3N7Q0MXIo8nYmdCnhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lqoFeVo6SlroKolLGZn5uFc6lsa21V0pSoxZ2qhnOVapOf39SempyIzp_DmM3HhJ7XoGZviGSYZpxmUqG14Q..
hZWXnZVjmWqXnJWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...