Anphabe

Connecting opportunities
hZWXnZVjmHGXm5OExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

40HRS HR CONSULTING SERVICES

We have a team of bright, talented Consultant with over 10 years working experience that give the firm a balance of experience and the best track record in various industries.

 • hZWXnZVjmHGXm5OExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--lqXRoJjSsZBz0dLUwtLdqsvQoMarhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lwoFeglK6ygaealrikkqTMq6qbmKZVnaZwmmpZ1Jmmkc_YhpzFnpOg36ObapSdhMbT06GW1KrFm8pYa89ylWhpbJ5qb7Cx
40HRS HR CONSULTING SERVICES

Phó Phòng Sản xuất

hZWXnZRnmm2ZlZWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--naXGjIHTmoCR3N7Q0MXIo8nYmdCnhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lqoFeVo6SlroKolLGZn5uFc6lsa21V0pSoxZ2qhnOVapOf39SempyIzp_DmM3HhJ7XoGZviGSYZphnUqG14Q..

Job Description

 • Quản lý dây chuyền sản xuất SMT (cả con người và máy móc SMT - Surface Mount Technology)
 • Tổ chức triển khai các kế hoạch sản xuất theo ca.
 •  Quản lý nguồn nhân lực trong ca: tỉ lệ đi làm, tỉ lệ nghỉ sinh, tỉ lệ nghỉ việc.
 • Quản lý quá trình sản xuất theo dây chuyền được giao: hiệu suất làm việc của mỗi công đoạn, tỉ lệ lỗi
 • Chịu trách nhiệm cho mọi phát sinh trong dây chuyền quản lý.
 • Tiếp nhận các ý kiến phản hồi về tình trạng hư hỏng của các máy móc, thiết bị trong nhà xưởng và liên hệ ngay với bộ phận sửa chữa để không làm ảnh hưởng nhiều đến tiến độ công việc..
 • Chủ động đề xuất các giải pháp cải tiến để tăng năng suất lao động, giảm chi phí sản xuất,...

Job Requirements

 • Kiến thức cơ bản về vận hành máy SMT
 • Tốt nghiệp Cao Đẳng, Đại Học các chuyên nghành liên quan đến Điện - Điện tử, Kỹ thuật máy.
 • Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm tại vị trí quản lý sản xuất.
 • Tiếng Anh giao tiếp (lợi thế)
 • Có khả năng chịu được áp lực công việc (công việc đòi hỏi bản lĩnh).
 • Có thể đi làm ca.

Additional Information

About 40HRS HR CONSULTING SERVICES

We have a team of bright, talented Consultant with over 10 years working experience that give the firm a balance of experience and the best track record in various industries in: Executive, General Management, Manufacturing, Engineering, Operation, Human resources Management, Finance, Supply Chain, IT, …etc. 

We have experiences in dealing with Multi-culture and personalities in the industry to provide the best practices gained from working with a wide range of local & multinational companies. So, we can provide our service in America, Asia, Europe, and south America. 

Phó Phòng Sản xuất

hZWXnZRnmm2ZlZWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--naXGjIHTmoCR3N7Q0MXIo8nYmdCnhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lqoFeVo6SlroKolLGZn5uFc6lsa21V0pSoxZ2qhnOVapOf39SempyIzp_DmM3HhJ7XoGZviGSYZphnUqG14Q..
hZWXnZVjmHGXm5OExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...