Anphabe

Connecting opportunities
hZWXnZphl3CZmJaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

40HRS HR CONSULTING SERVICES

We have a team of bright, talented Consultant with over 10 years working experience that give the firm a balance of experience and the best track record in various industries.

 • hZWXnZphl3CZmJeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--lqXRoJjSsZBz0dLUwtLdqsvQoMarhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lwoFeglK6ygaealrikkqTMq6qbmKZVnaZwmmpZ1Jmmkc_YhpzFnpOg36ObapSdhMbT06GW1KrFm8pYa89ylWhpbJ5qb7Cx
40HRS HR CONSULTING SERVICES

Phó Tổng Giám đốc Phụ trách KD Khách đoàn (Inbound)

hZWXnZpgmG2cnJeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--naXGjIHTmoCR3N7Q0MXIo8nYmdCnhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lqoFeVo6SlroKolLGZn5uFc6lsa21V0pSoxZ2qhnOVapOf39SempyIzp_DmM3HhJ7XoGZviGSYaJ5rUqG14Q..

Job Description

 • Quản lý điều hành, toàn bộ hoạt động của Khối Kinh doanh Inbound nhằm đạt chỉ tiêu hàng năm
 • Thiết lập, duy trì và mở rộng kênh khách hàng
 • Xây dựng hệ thống quản lý, điều hành, giám sát và đào tạo CBNV
 • Phối hợp với Bộ phân liên quan xây dựng kế hoạch truyền thông marketing cho sản phẩm theo đặc thù phạm vi phụ trách
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của Ban Điều hành

Job Requirements

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành Quản trị du lịch, Quản trị kinh doanh
 • Thành thạo tiếng Anh
 • Có kinh nghiệm tham gia hội chợ du lịch quốc tế     
 • Có ít nhất 10 kinh nghiệm trong lĩnh vực lữ hành. > 5 năm KN làm ở vị trí GĐ Sale/ GĐ phát triển thị trường trở lên     
 • Làm tại các công ty du lịch top 5 VN về Inbound tại vị trí tương đương
 • Nhiệt tình và có trách nhiệm với công việc; Chịu áp lực công việc; Tác phong làm việc chuyên nghiệp; Khả năng làm việc độc lập.      
 • Kỹ năng quản lý và đào tạo tốt; Kỹ năng đàm phán và thương lượng.      
 • Có kinh nghiệm phát triển thị trường và khai thác khách hàng mới; Khả năng khai thác thị trường mục tiêu

Additional Information

 • Job Level
  Vice-President/Senior Vice-President
 • Salary
  Competitive
 • Function
 • Location
 • Job Type
  Full-Time Permanent
 • Posted
  26 Nov 2019

About 40HRS HR CONSULTING SERVICES

We have a team of bright, talented Consultant with over 10 years working experience that give the firm a balance of experience and the best track record in various industries in: Executive, General Management, Manufacturing, Engineering, Operation, Human resources Management, Finance, Supply Chain, IT, …etc. 

We have experiences in dealing with Multi-culture and personalities in the industry to provide the best practices gained from working with a wide range of local & multinational companies. So, we can provide our service in America, Asia, Europe, and south America. 

Phó Tổng Giám đốc Phụ trách KD Khách đoàn ...

hZWXnZpgmG2cnJeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--naXGjIHTmoCR3N7Q0MXIo8nYmdCnhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lqoFeVo6SlroKolLGZn5uFc6lsa21V0pSoxZ2qhnOVapOf39SempyIzp_DmM3HhJ7XoGZviGSYaJ5rUqG14Q..
hZWXnZphl3CZmJeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...