Anphabe

Connecting opportunities
hZWXnJVkkW6VmpWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

40HRS HR CONSULTING SERVICES

We have a team of bright, talented Consultant with over 10 years working experience that give the firm a balance of experience and the best track record in various industries.

 • hZWXnJVkkW6VmpWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--lqXRoJjSsZBz0dLUwtLdqsvQoMarhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lwoFeglK6ygaealrikkqTMq6qbmKZVnaZwmmpZ1Jmmkc_YhpzFnpOg36ObapSdhMbT06GW1KrFm8pYa89ylWhpbJ5qb7Cx
40HRS HR CONSULTING SERVICES

Project Manager

hZWXnJRol2mVmZWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--naXGjIHTmoCR3N7Q0MXIo8nYmdCnhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lqoFeVo6SlroKolLGZn5uFc6lsa21V0pSoxZ2qhnOVapOf39SempyIzp_DmM3HhJ7XoGZviGSXap9tUqG14Q..

Job Description

 • Quản lý điều hành và triển khai thực hiện dự án xây dựng nhà máy chế biến thực phẩm cho tập đoàn  đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng và các qui định hiện hành.
 • Phối hợp với nhà thầu tư vấn và thành viên trong ban triển khai dự án lập kế hoạch chi tiết các hạng mục để thực hiện dự án
 • Chịu trách nhiệm trong việc xây dựng, kiểm soát hệ thống kỹ thuật: Công trình xây dựng, hệ thống M.E.P,..
 • Đại diện cho Công ty trực tiếp làm việc với các nhà thầu, công ty tư vấn giám sát theo chỉ đạo và phạm vi ủy quyển đảm bảo tiến độ dự án được thực hiện theo đúng kế hoạch đã lập
 • Thay mặt Công ty làm việc với cơ quan chức năng, quản lý nhà nước về các công việc liên quan đến dự án như: Giấy phép xây dựng, Phòng cháy chữa cháy, nước thải, môi trường, điện…
 • Tổ chức, phối hợp với đơn vị giám sát (nếu có) giám sát và đánh giá các nhà thầu tư vấn, nhà thầu thi công thực hiện đúng nội dung của hợp đồng đã được ký kết.
 • Thực hiện các hồ sơ, thủ tục nghiệm thu, thanh quyết toán, bàn giao từng hạng mục và toàn bộ công trình. Kiểm tra và trình hồ sơ thanh quyết toán các gói thầu.
 • Báo cáo thường xuyên và đột xuất cho Tổng Giám đốc và Giám đốc dự án trong quá trình triển khai dự án về thiết kế, tiến độ, chất lượng công trình, chi phí, an toàn lao động, vệ sinh môi trường, thanh quyết toán.
 • Tham gia tuyển dụng, điều phối nhân sự trong Ban quản lý dự án.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo giao 

Job Requirements

Yêu cầu về kinh nghiệm / thâm niên công tác 

 • Tối thiểu 05 năm kinh nghiệm tham gia các dự án lớn với vai trò Chủ đầu tư, đơn vị tổng thầu, ít nhất 02 năm kinh nghiệm tại vị trí Giám đốc/ Trưởng ban Ban Quản lý dự án xây dựng ngành F&B: Bếp trung tâm, nhà máy chế biến thực phẩm,…

Yêu cầu về kỹ năng - chuyên môn

 • Nắm rõ các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến ngành xây dựng, đầu tư, môi trường và quản lý dự án.
 • Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng thuyết trình
 • Có kỹ năng làm việc nhóm, giải quyết xung đột

Yêu cầu về Trình độ văn hoá  

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên các ngành: Xây dựng, Kinh tế Xây dựng, Xây dựng dân dụng, Kiến trúc và những ngành kỹ thuật liên quan
 • Tiếng Anh giao tiếp và chuyên nghành: Thành thạo

Yêu cầu đặc thù khác 

 • Giới tính: Nam
 • Độ tuổi: Trên 35 
 • Có tinh thần trách nhiệm cao, chịu được áp lực,…
 • Bám sát hiện trường, công trình… 

Additional Information

2019-06-04 USD

About 40HRS HR CONSULTING SERVICES

We have a team of bright, talented Consultant with over 10 years working experience that give the firm a balance of experience and the best track record in various industries in: Executive, General Management, Manufacturing, Engineering, Operation, Human resources Management, Finance, Supply Chain, IT, …etc. 

We have experiences in dealing with Multi-culture and personalities in the industry to provide the best practices gained from working with a wide range of local & multinational companies. So, we can provide our service in America, Asia, Europe, and south America. 

Get salary from $24,000/year

hZWXnJRol2mVmZWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--naXGjIHTmoCR3N7Q0MXIo8nYmdCnhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lqoFeVo6SlroKolLGZn5uFc6lsa21V0pSoxZ2qhnOVapOf39SempyIzp_DmM3HhJ7XoGZviGSXap9tUqG14Q..
hZWXnJVkkW6VmpWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...