Anphabe

Connecting opportunities
hZWXnJdlmXGYk5qExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

40HRS HR CONSULTING SERVICES

We have a team of bright, talented Consultant with over 10 years working experience that give the firm a balance of experience and the best track record in various industries.

 • hZWXnJdlmXGYk5qExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--lqXRoJjSsZBz0dLUwtLdqsvQoMarhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lwoFeglK6ygaealrikkqTMq6qbmKZVnaZwmmpZ1Jmmkc_YhpzFnpOg36ObapSdhMbT06GW1KrFm8pYa89ylWhpbJ5qb7Cx
40HRS HR CONSULTING SERVICES

Quản Lý Phát Triển Kinh Doanh (Làm việc tại Myanmar)

hZWXnJdkmW-WmpKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--naXGjIHTmoCR3N7Q0MXIo8nYmdCnhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lqoFeVo6SlroKolLGZn5uFc6lsa21V0pSoxZ2qhnOVapOf39SempyIzp_DmM3HhJ7XoGZviGSYYpdmUqG14Q..

Job Description

Mô tả Chung:
Xây dựng và thực hiện các kế hoạch bán hàng trong mảng thị trường/khách hàng được giao tại Myanmar
nhằm đạt được chỉ tiêu doanh số và các mục tiêu kinh doanh. Làm việc trực tiếp tại Văn phòng tại
Myanmar theo thời hạn được giao.

Nhiệm vụ & Trách nhiệm:
1. Xây dựng kế hoạch bán hàng:
 • Tham gia cung cấp và phân tích thông tin về thị trường, khách hàng, cơ hội kinh doanh phục vụ lập kế hoạch kinh doanh, kế hoạch bán hàng
 • Xây dựng kế hoạch bán hàng trong mảng thị trường/khách hàng được phân công.
 • Phát triền kênh Bán hàng (nếu cần)
2. Thực hiện kế hoạch bán hàng:
 • Tìm kiếm và phát triển các khách hàng/cơ hội bán hàng mới.
 • Tìm hiểu nhu cầu và quy trình mua sắm của khách hàng
 • Chủ trì tổ chức thực hiện demo, giới thiệu sản phẩm, gặp gỡ, tư vấn trình bày giải pháp cho
 • khách hàng.
 • Quản lý, giám sát quá trình chuẩn bị hồ sơ dự thầu
 • Theo dõi việc thực hiện hợp đồng và đảm bảo việc thu hồi công nợ.
 • Chăm sóc và duy trì mối quan hệ với khách hàng.
 • Xử lý các khiếu nại, thắc mắc của khách hàng.
3. Quản lý:
 • Tổ chức công việc, phân công, sắp xếp nguồn lực của công ty tại Myanmar
 • Xây dựng, đào tạo và phát triển đội ngũ kinh doanh, kỹ sư hỗ trợ kỹ thuật tại Myanmar
 • Đánh giá, đề xuất khen thưởng, động viên/khích lệ nhân viên
4. Nhiệm vụ khác:
 • Tham gia quản lý các nhà cung cấp/ đối tác
 • Quản lý chi phí và phạm vi thực hiện hỗ trợ sau bán hàng (bảo trì, bảo hành, phát sinh)
 • Hỗ trợ các bộ phận liên quan xử lý các vấn đề liên quan tới khách hàng

Job Requirements

Năng lực bắt buộc:
1. Kiến thức, kinh nghiệm:

 • Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Điện tử viễn thông, CNTT hoặc chuyên ngành liên quan.
 • Kinh nghiệm kinh doanh ít nhất 2 năm trong lĩnh vực Viễn thông/CNTT. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm bán hàng Dự án, Giải pháp, Hệ thống
 • Hiểu biết tốt về lĩnh vực Viễn thông

2. Kỹ năng

 • Giao tiếp và trình bày tốt. Đàm phán tốt
 • Kỹ năng thuyết trình tốt
 • Tiếng Anh giao tiếp tốt (bắt buộc)
 • Kỹ năng quản lý và xây dựng đội nhóm
 • Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định

3. Yêu cầu khác

 • Có thể làm việc tại thị trường nước ngoài

Additional Information

2019-07-01 USD

About 40HRS HR CONSULTING SERVICES

We have a team of bright, talented Consultant with over 10 years working experience that give the firm a balance of experience and the best track record in various industries in: Executive, General Management, Manufacturing, Engineering, Operation, Human resources Management, Finance, Supply Chain, IT, …etc. 

We have experiences in dealing with Multi-culture and personalities in the industry to provide the best practices gained from working with a wide range of local & multinational companies. So, we can provide our service in America, Asia, Europe, and south America. 

Get salary from $26,400/year

hZWXnJdkmW-WmpKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--naXGjIHTmoCR3N7Q0MXIo8nYmdCnhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lqoFeVo6SlroKolLGZn5uFc6lsa21V0pSoxZ2qhnOVapOf39SempyIzp_DmM3HhJ7XoGZviGSYYpdmUqG14Q..
hZWXnJdlmXGYk5qExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...