Anphabe

Connecting opportunities
hZWXmptpl2mUmJeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

40HRS HR CONSULTING SERVICES

We have a team of bright, talented Consultant with over 10 years working experience that give the firm a balance of experience and the best track record in various industries.

  • hZWXmptpl2mUmJiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--lqXRoJjSsZBz0dLUwtLdqsvQoMarhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lwoFeglK6ygaealrikkqTMq6qbmKZVnaZwmmpZ1Jmmkc_YhpzFnpOg36ObapSdhMbT06GW1KrFm8pYa89ylWhpbJ5qb7Cx
40HRS HR CONSULTING SERVICES

Quản lý, trưởng phòng marketing

hZWXmptpkW2UmpqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--naXGjIHTmoCR3N7Q0MXIo8nYmdCnhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lqoFeVo6SlroKolLGZn5uFc6lsa21V0pSoxZ2qhnOVapOf39SempyIzp_DmM3HhJ7XoGZviGSWa5ppUqG14Q..

Job Description

  • Tự xây dựng kế hoạch chiến lược marketing PR và lên ngân sách tổ chức triển khai, kiểm tra đánh giá
  • Thực hiện PR nội bộ thúc đẩy văn hoá doanh nghiệp theo chỉ thị cấp trên
  • Có khả năng thiết kế web đơn giản, landing page, email marketing, SMS, youtube marketing...
  • Có thể sửa ảnh, sửa video bằng các phần mềm chuyên dụng và có mắt thẩm mỹ để duyệt các thiết kế marketing

Job Requirements

  • Tốt nghiệp trường về chuyên ngành quản trị marketing hoặc học các khoá marketing chuyên sâu đã từng quản lý 1 nhóm nhỏ chạy trên nhiều kênh tổng hợp ít nhất 2 năm và phải xây phễu marketing cho công ty (Ưu tiên người sử dụng được phần mềm Click Funner, Infusionshop)
  • Cần người có thể sử dụng tiếng anh vì các phần mềm marketing là của nước ngoài

Additional Information

2018-12-28 USD

About 40HRS HR CONSULTING SERVICES

We have a team of bright, talented Consultant with over 10 years working experience that give the firm a balance of experience and the best track record in various industries in: Executive, General Management, Manufacturing, Engineering, Operation, Human resources Management, Finance, Supply Chain, IT, …etc. 

We have experiences in dealing with Multi-culture and personalities in the industry to provide the best practices gained from working with a wide range of local & multinational companies. So, we can provide our service in America, Asia, Europe, and south America. 

Get salary from $6,000/year

hZWXmptpkW2UmpqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--naXGjIHTmoCR3N7Q0MXIo8nYmdCnhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lqoFeVo6SlroKolLGZn5uFc6lsa21V0pSoxZ2qhnOVapOf39SempyIzp_DmM3HhJ7XoGZviGSWa5ppUqG14Q..
Lazy Load...