Anphabe

Connecting opportunities
hZWXnJxmkm6WmpqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

40HRS HR CONSULTING SERVICES

We have a team of bright, talented Consultant with over 10 years working experience that give the firm a balance of experience and the best track record in various industries.

 • hZWXnJxmkm6WmpqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--lqXRoJjSsZBz0dLUwtLdqsvQoMarhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lwoFeglK6ygaealrikkqTMq6qbmKZVnaZwmmpZ1Jmmkc_YhpzFnpOg36ObapSdhMbT06GW1KrFm8pYa89ylWhpbJ5qb7Cx
40HRS HR CONSULTING SERVICES

R&D Director

hZWXnJxjlW6YlpuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--naXGjIHTmoCR3N7Q0MXIo8nYmdCnhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lqoFeVo6SlroKolLGZn5uFc6lsa21V0pSoxZ2qhnOVapOf39SempyIzp_DmM3HhJ7XoGZviGSYZZ1qUqG14Q..

Job Description

 • Hoạch định chiến lược sản phẩm, chiến lược công nghệ, chiến lược RD. Định hướng các hoạt động RD phù hợp với mục tiêu dài hạn và kế hoạch triển khai đã định.
 • Đưa ra các nhận định cho BOD về xu hướng công nghệ, sản phẩm và các kế hoạch hành động cho công ty nhằm gia tăng lợi thế cạnh tranh.
 • Vận hành trung tâm RD trong tương tác với các bộ phận liên quan như Marketing, Sales, tài chính, Sản xuất,... để đạt được mục tiêu các dự án phát triển sản phẩm mới đã được hoạch định. Quản lý các khu vực từ thiết kế kiểu dáng, các bộ phận chuyên môn về thiết bị lọc, điện tử, cơ khí,... nhằm tạo ra các mẫu sản phẩm theo yêu cầu:

             - Phối hợp với các bộ phận liên quan và khách hàng để tạo ra các yêu cầu phát triển sản phẩm phù hợp

             - Tổ chức triển khai các dự án phát triển sản phẩm mới. Sử dụng nguồn lực cả bên trong và bên ngoài

             - Phân công công việc cho các trưởng dự án.

             - Phân bổ nguồn lực cho các dự án.

             - Hỗ trợ, hướng dẫn các trưởng dự án thực hiện công việc.

             - Triển khai dự án xuống sản xuất

             - Phối hợp, tăng cường mối liên hệ với các đơn vị, nhà cung cấp bên ngoài trong việc phát triển sản phẩm mới

             - Phối hợp với khách hàng và các bộ phận liên quan để điều tra nghiên cứu, đánh giá các sản phẩm đã đưa ra                   thị trường và đưa ra các phương án và tổ chức triển khai cải tiến

            - Hoàn thiện quy trình công nghệ sản xuất cho mỗi sản phẩm. Hoàn thiện các tiêu chuẩn cho mỗi sản                                 phẩm

            - Phát triển các công nghệ mới, kỹ thuật mới, sản phẩm mới, tính năng mới theo chiến lược công ty trong lĩnh                     vực thiết bị lọc nước, thiết bị điện gia dụng

 • Đảm bảo doanh thu sản phẩm mới của công ty theo mục tiêu đã định
 • Tổ chức, cấu trúc hệ thống, lựa chọn nhân sự phù hợp. Phát triển hệ thống quản trị hiện đại và năng động.
 • Nghiên cứu thị trường, xu hướng, đối thủ,.... để đưa ra các chiến lược sản phẩm cùng kế hoạch triển khai
 • Phát hiện các cơ hội ngoài thị trường và định hướng cho RD tạo ra các sản phẩm mới nhằm phát triển kinh doanh
 • Quản lý vòng đời của sản phẩm, đảm bảo chất lượng sản phẩm ra thị trường trong tiêu chuẩn chất lượng, hạn chế tối đa các lỗi thiết kế

Job Requirements

Yêu cầu chung:

 • 35  đến 50 tuổi, ưu tiên (35-45)
 • Có ít nhất 5 năm ở vị trí tương ứng
 • Ít nhất 10 năm kinh nghiệm chuyên môn
 • Tiếng Anh giao tiếp thông thạo, đọc tài liệu tốt
 • Quy mô công ty làm việc trong 5 năm gần nhất: Trên 500 nhân sự hay Doanh thu 1000 tỉ VNĐ có trung tâm RD
 • Ngoại hình, sức khỏe tốt

Kiến thức:

 • Hiểu biết các lĩnh vực công nghệ. Am hiểu về các lĩnh vực kỹ thuật như cơ khí, thiết kế kiểu dáng, điện tử, tự động hoá, vật liệu. Hiểu biết về hệ thống sản xuất.
 • Hiểu biết về khách hàng, sản phẩm kỹ thuật và thị trường. Hiểu biết  cơ bản về tài chính và kinh doanh, marketing.
 • Hiểu biết các nhà cung cấp, các đơn vị cung cấp dịch vụ liên quan đến nghiên cứu và phát triển.
 • Hiểu về các sản phẩm kỹ thuật, các sản phẩm cơ khí, điện tử
 • Các giải pháp IT hiện đại, các công cụ quản trị cơ bản Công ty hiện ứng dụng

Kinh nghiệm:

 • Các lĩnh vực liên quan nhiều đến tính kỹ thuật: Điện tử, máy móc, thiết bị công nghiệp,...
 • Có kinh nghiệm ít nhất 5 năm cho vị trí tại công ty có quy mô tương đương và có thương hiệu nổi tiếng. Kinh nghiệm quản lý nhiều lớp trong khối (3 lớp) và đa dạng các bên, phức tạp trong tương tác.

Kỹ năng:

 • Kỹ năng Phân tích, giải quyết vấn đề. Kỹ năng quản trị dự án. Kỹ năng giao tiếp.
 • Kỹ năng sáng tạo trong ứng dụng và tìm ra giải pháp
 • Kỹ năng nghiên cứu, thử nghiệm các sản phẩm kỹ thuật
 • Tư duy phân tích và xử lý vấn đề. Tư duy hệ thống tốt.
 • Kỹ năng làm việc nhóm, đạt được sự hợp tác từ người khác

Additional Information

About 40HRS HR CONSULTING SERVICES

We have a team of bright, talented Consultant with over 10 years working experience that give the firm a balance of experience and the best track record in various industries in: Executive, General Management, Manufacturing, Engineering, Operation, Human resources Management, Finance, Supply Chain, IT, …etc. 

We have experiences in dealing with Multi-culture and personalities in the industry to provide the best practices gained from working with a wide range of local & multinational companies. So, we can provide our service in America, Asia, Europe, and south America. 

R&D Director

hZWXnJxjlW6YlpuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--naXGjIHTmoCR3N7Q0MXIo8nYmdCnhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lqoFeVo6SlroKolLGZn5uFc6lsa21V0pSoxZ2qhnOVapOf39SempyIzp_DmM3HhJ7XoGZviGSYZZ1qUqG14Q..
hZWXnJxmkm6WmpqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...