Anphabe

Connecting opportunities
hZWXnJxmknCdmZKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

40HRS HR CONSULTING SERVICES

We have a team of bright, talented Consultant with over 10 years working experience that give the firm a balance of experience and the best track record in various industries.

 • hZWXnJxmknCdmZKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--lqXRoJjSsZBz0dLUwtLdqsvQoMarhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lwoFeglK6ygaealrikkqTMq6qbmKZVnaZwmmpZ1Jmmkc_YhpzFnpOg36ObapSdhMbT06GW1KrFm8pYa89ylWhpbJ5qb7Cx
40HRS HR CONSULTING SERVICES

Senior Frontend Developer

hZWXnJxhl2-XmZKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--naXGjIHTmoCR3N7Q0MXIo8nYmdCnhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lqoFeVo6SlroKolLGZn5uFc6lsa21V0pSoxZ2qhnOVapOf39SempyIzp_DmM3HhJ7XoGZviGSYZZhrUqG14Q..

Job Description

 • Tham gia phát triển các dự án về Web của Công ty, chuyên xây dựng các chức năng Frontend của Website, Web application sử dụng ReactJS, Redux
 • Triển khai giao diện HTML/CSS Javascript theo yêu cầu của khách hàng trên hệ thống  website xây dựng sẵn
 • Nghiên cứu, tìm hiểu các công nghệ về HTML/CSS Javascript mới nhất để áp dụng cải tiến sản phẩm
 • Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Job Requirements

 • Có tối thiểu 05 năm kinh nghiệm
 • Hiểu rõ Front-end design patterns, best practices
 • Có khả năng code theo design patterns, refactor non pattern sang đúng design pattern
 • Có khả năng phân tích đưa ra solution hiệu quả cho function, requirements
 • Có khả năng phân tích phát hiện bug, lỗ hổng an ninh, rủi ro sớm khi review code
 • Có khả năng viết framework, thư viện hỗ trợ, automation tool
 • Có khả năng xây dựng các website từ đầu.
 • Có khả năng viết xây dựng các component có tính kế thừa, tái sử dụng.
 • Sử dụng thành thạo các framework/tool
 • Front-end Framework: Vuejs, ReactJs, Angular
 • Css framework: Bootstrap, Bulma ..
 • CSS Preprocessors: less, sass
 • Package Management: npm
 • Build: Gulp, Grunt
 • Testing: Jasmine, Mocha, Jest
 • Version Control: Git tools/Git flow
 • Editor & IDE: Sublime text/VScode/Visual studio/ Hoặc IDE tương tự
 • ReviewCodes
 • Hiểu rõ về development cycle, agile scrum
 • Hiểu rõ về ES6 hoặc ECMAScript cao hơn
 • TroubleShooting front-end issue thuần thục.
 • Có khả năng phân tích, đánh giá usablility, functionality của UI, features.
 • Có khả năng phân tích, đánh giá bug có thể phát sinh của features.
 • Có khả năng học hỏi công nghệ, kỹ thuật mới nhanh
 • Đọc hiểu tài liệu tiếng anh tốt

Additional Information

 • Job Level
  Experienced (Non-manager)
 • Salary
  Competitive
 • Function
 • Industry
 • Location
 • Job Type
  Full-Time Permanent
 • Posted
  27 Aug 2019

About 40HRS HR CONSULTING SERVICES

We have a team of bright, talented Consultant with over 10 years working experience that give the firm a balance of experience and the best track record in various industries in: Executive, General Management, Manufacturing, Engineering, Operation, Human resources Management, Finance, Supply Chain, IT, …etc. 

We have experiences in dealing with Multi-culture and personalities in the industry to provide the best practices gained from working with a wide range of local & multinational companies. So, we can provide our service in America, Asia, Europe, and south America. 

Senior Frontend Developer

hZWXnJxhl2-XmZKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--naXGjIHTmoCR3N7Q0MXIo8nYmdCnhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lqoFeVo6SlroKolLGZn5uFc6lsa21V0pSoxZ2qhnOVapOf39SempyIzp_DmM3HhJ7XoGZviGSYZZhrUqG14Q..
hZWXnJxmknCdmZKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...