Anphabe

Connecting opportunities
hZWXnJxmkm2Wk5iExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

40HRS HR CONSULTING SERVICES

We have a team of bright, talented Consultant with over 10 years working experience that give the firm a balance of experience and the best track record in various industries.

 • hZWXnJxmkm2Wk5iExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--lqXRoJjSsZBz0dLUwtLdqsvQoMarhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lwoFeglK6ygaealrikkqTMq6qbmKZVnaZwmmpZ1Jmmkc_YhpzFnpOg36ObapSdhMbT06GW1KrFm8pYa89ylWhpbJ5qb7Cx
40HRS HR CONSULTING SERVICES

Senior .Net Developer

hZWXnJxilWudm5WExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--naXGjIHTmoCR3N7Q0MXIo8nYmdCnhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lqoFeVo6SlroKolLGZn5uFc6lsa21V0pSoxZ2qhnOVapOf39SempyIzp_DmM3HhJ7XoGZviGSYZZhqUqG14Q..

Job Description

 • Thiết kế và phát triển các dự án về booking engine
 • Đặt vé máy bay, khách sạn, tour du lịch có lượng người dùng lớn và khả năng đáp ứng nhanh
 • Đưa ra và implement các solution để giải quyết các vấn đề của dự án
 • Hướng dẫn, và đào tạo member cấp dưới
 • Kết hợp cùng BA Team, QA team theo sự phân công của từng dự án

Job Requirements

YÊU CẦU CÔNG VIỆC:

 • Có tối thiểu 05 năm kinh nghiệm
 • Hiểu rõ design patterns, design principle, best practices
 • Có khả năng code theo design patterns, refactor non pattern sang đúng design  pattern
 • Có khả năng phân tích đưa ra solution hiệu quả cho function, requirements
 • Có khả năng phân tích phát hiện bug, lỗ hổng an ninh, rủi ro sớm khi review code
 • Có khả năng implement framework, thư viện hỗ trợ, automation tools
 • Hiểu sâu về nghiệp vụ dự án
 • Hiểu sâu về kỹ thuật liên quan đến các dự án
 • Sử dụng hiệu quả IDE, tools
 • Môi trường làm việc hiệu quả
 • Troubleshooting nhanh chóng
 • Có khả năng học hỏi công nghệ, kỹ thuật mới nhanh
 • Đọc hiểu tài liệu tiếng anh tốt
 • Hiểu rõ về development cycle, agile scrum
 • Khả năng phân tích, tư duy, abstraction tốt

Ưu tiên:

 • Làm việc tốt với Docker
 • Làm việc tốt với linux
 • Có kinh nghiệm với cloud
 • Có kinh nghiệm với kubernetes

Additional Information

 • Job Level
  Experienced (Non-manager)
 • Salary
  Competitive
 • Function
 • Industry
 • Location
 • Job Type
  Full-Time Permanent
 • Posted
  27 Aug 2019

About 40HRS HR CONSULTING SERVICES

We have a team of bright, talented Consultant with over 10 years working experience that give the firm a balance of experience and the best track record in various industries in: Executive, General Management, Manufacturing, Engineering, Operation, Human resources Management, Finance, Supply Chain, IT, …etc. 

We have experiences in dealing with Multi-culture and personalities in the industry to provide the best practices gained from working with a wide range of local & multinational companies. So, we can provide our service in America, Asia, Europe, and south America. 

Senior .Net Developer

hZWXnJxilWudm5WExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--naXGjIHTmoCR3N7Q0MXIo8nYmdCnhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lqoFeVo6SlroKolLGZn5uFc6lsa21V0pSoxZ2qhnOVapOf39SempyIzp_DmM3HhJ7XoGZviGSYZZhqUqG14Q..
hZWXnJxmkm2Wk5iExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...