Anphabe

Connecting opportunities
hZWXmptpl2uamJWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

40HRS HR CONSULTING SERVICES

We have a team of bright, talented Consultant with over 10 years working experience that give the firm a balance of experience and the best track record in various industries.

 • hZWXmptpl2uamJWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--lqXRoJjSsZBz0dLUwtLdqsvQoMarhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lwoFeglK6ygaealrikkqTMq6qbmKZVnaZwmmpZ1Jmmkc_YhpzFnpOg36ObapSdhMbT06GW1KrFm8pYa89ylWhpbJ5qb7Cx
40HRS HR CONSULTING SERVICES

Senior UI/ UX designer

hZWXmptmk2-ampOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--naXGjIHTmoCR3N7Q0MXIo8nYmdCnhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lqoFeVo6SlroKolLGZn5uFc6lsa21V0pSoxZ2qhnOVapOf39SempyIzp_DmM3HhJ7XoGZviGSXYpZrUqG14Q..

Job Description

 • Nghiên cứu hành vi người dùng, xây dựng trải nghiệm người dùng trên kênh điện tử
 • Cập nhật xu thế thiết kế UI/UX mới nhất trên thị trường
 • Xây dựng bộ quy chuẩn thiết kế UI/UX cho từng sản phẩm 
 • Xây dựng giao diện đồ họa tuân thủ bộ quy chuẩn thiết kế, đáp ứng tốt hành vi người dùng 

Job Requirements

 • Tốt nghiệp cao đẳng trở lên các ngành thiết kế Đồ họa, CNTT hoặc có liên quan
 • Có hiểu biết cơ bản và sâu sắc về các phương pháp thiết kế
 • Hiểu biết về các phương pháp xây dựng trải nghiệm người dùng
 • Có hiểu biết về ứng dụng ngân hàng điện tử là một lợi thế
 • Hiểu biết về quy trình phát triển giải pháp công nghệ theo phương pháp agile.
 • 5 năm trở lên ở vị trí tương đương,
 • Có ít nhất 3 ứng dụng mobile tham gia thiết kế chính, đã từng thiết kế ứng dụng mobile banking là một lợi thế
 • Sử dụng thành thạo các phần mềm thiết kế đồ họa (vd: Photoshop / Adobe Illustrator / SketchApp…)
 • Biết sử dụng các công cụ prototype
 • Sử dụng được tiếng Anh thành thạo
 • Khả năng làm việc trong môi trường áp lực cao
 • Kỹ năng mềm: kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng trình bày, kỹ năng thuyết phục

Additional Information

2019-01-08 USD

About 40HRS HR CONSULTING SERVICES

We have a team of bright, talented Consultant with over 10 years working experience that give the firm a balance of experience and the best track record in various industries in: Executive, General Management, Manufacturing, Engineering, Operation, Human resources Management, Finance, Supply Chain, IT, …etc. 

We have experiences in dealing with Multi-culture and personalities in the industry to provide the best practices gained from working with a wide range of local & multinational companies. So, we can provide our service in America, Asia, Europe, and south America. 

Get salary from $36,000/year

hZWXmptmk2-ampOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--naXGjIHTmoCR3N7Q0MXIo8nYmdCnhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lqoFeVo6SlroKolLGZn5uFc6lsa21V0pSoxZ2qhnOVapOf39SempyIzp_DmM3HhJ7XoGZviGSXYpZrUqG14Q..
Lazy Load...