Anphabe

Connecting opportunities
hZWXnJxmkm2WmJSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

40HRS HR CONSULTING SERVICES

We have a team of bright, talented Consultant with over 10 years working experience that give the firm a balance of experience and the best track record in various industries.

 • hZWXnJxmkm2WmJWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--lqXRoJjSsZBz0dLUwtLdqsvQoMarhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lwoFeglK6ygaealrikkqTMq6qbmKZVnaZwmmpZ1Jmmkc_YhpzFnpOg36ObapSdhMbT06GW1KrFm8pYa89ylWhpbJ5qb7Cx
40HRS HR CONSULTING SERVICES

Tech lead Backend

hZWXnJxilXGcmZSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--naXGjIHTmoCR3N7Q0MXIo8nYmdCnhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lqoFeVo6SlroKolLGZn5uFc6lsa21V0pSoxZ2qhnOVapOf39SempyIzp_DmM3HhJ7XoGZviGSYZZhtUqG14Q..

Job Description

 • Thiết kế và phát triển các dự án về booking engine - đặt vé máy bay, khách sạn, tour du lịch  có lượng người dùng lớn và khả năng đáp ứng nhanh
 • Đưa ra và implement các solution để giải quyết các vấn đề của dự án
 • Chịu trách nhiệm về kỹ thuật và performance với các dự án phụ trách.
 • Triển khai các solutions được advise từ architect
 •  Hướng dẫn, đào tạo và giúp các thành viên trong team làm việc hiệu quả hơn
 •  Nghiên cứu, học hỏi, phát triển công nghệ mới

Job Requirements

 • Tối thiểu 05 năm kinh nghiệm với .Net/ ASP.NET MVC/ .NET Core
 • Hiểu sâu về nghiệp vụ của các dự án được phụ trách
 • Hiểu sâu về mặt kỹ thuật của các dự án được phụ trách
 • Hiểu sâu về Coding standards, desgin pattern, best practices trong lĩnh vực của mình
 • Hiểu rõ về các frameworks, công nghệ dự án đang sử dụng
 • Thành thạo đọc viết các tài liệu kỹ thuật
 • Hiểu rõ về CI/CD/CT
 • Có khả năng nghiên cứu, học hỏi các công nghệ mới nhanh chóng
 • Có khả năng hướng dẫn, đào tạo người khác
 • Có khả năng đưa ra các solution tốt cho các vấn đề của dự án
 • Có khả năng design framework, structure, template cho dự án
 • Kỹ năng giao tiếp tốt, đọc hiểu tiếng Anh tốt
 • Có kinh nghiệm với monitoring

Additional Information

 • Job Level
  Experienced (Non-manager)
 • Salary
  Competitive
 • Function
 • Industry
 • Location
 • Job Type
  Full-Time Permanent
 • Posted
  27 Aug 2019

About 40HRS HR CONSULTING SERVICES

We have a team of bright, talented Consultant with over 10 years working experience that give the firm a balance of experience and the best track record in various industries in: Executive, General Management, Manufacturing, Engineering, Operation, Human resources Management, Finance, Supply Chain, IT, …etc. 

We have experiences in dealing with Multi-culture and personalities in the industry to provide the best practices gained from working with a wide range of local & multinational companies. So, we can provide our service in America, Asia, Europe, and south America. 

Tech lead Backend

hZWXnJxilXGcmZSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--naXGjIHTmoCR3N7Q0MXIo8nYmdCnhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lqoFeVo6SlroKolLGZn5uFc6lsa21V0pSoxZ2qhnOVapOf39SempyIzp_DmM3HhJ7XoGZviGSYZZhtUqG14Q..
hZWXnJxmkm2WmJWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...