Anphabe

Connecting opportunities
hZWXnpZlkmyZmZeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

40HRS HR CONSULTING SERVICES

We have a team of bright, talented Consultant with over 10 years working experience that give the firm a balance of experience and the best track record in various industries.

  • hZWXnpZlkmyZmZeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--lqXRoJjSsZBz0dLUwtLdqsvQoMarhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lwoFeglK6ygaealrikkqTMq6qbmKZVnaZwmmpZ1Jmmkc_YhpzFnpOg36ObapSdhMbT06GW1KrFm8pYa89ylWhpbJ5qb7Cx
40HRS HR CONSULTING SERVICES

Technical Engineer

hZWXnpZjkm-cm5OExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--naXGjIHTmoCR3N7Q0MXIo8nYmdCnhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lqoFeVo6SlroKolLGZn5uFc6lsa21V0pSoxZ2qhnOVapOf39SempyIzp_DmM3HhJ7XoGZviGSYa5hpUqG14Q..

Job Description

• Vận hành máy đúc nhựa

- Xử lý nhanh các sự cố trong quá trình sản xuất liên quan tới chất lượng sản phẩm và vận hành máy.

- Thường xuyên đi kiểm tra tình trạng máy, khuôn, sản phẩm trong quá trình máy chạy.

• Lên kế hoạch và thực hiện bảo trì, bảo dưỡng, sữa chữa máy đúc, máy ép

• Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên

Job Requirements

• Tốt nghiệp cao đẳng, đại học chuyên ngành liên quan

• Có từ 3 năm kinh nghiệm về bảo trì, bảo dưỡng máy trong ngành đúc nhựa

• Tiếng Hàn/ tiếng Anh giao tiếp

• Hiểu biết về Auto Cad, đọc bản vẽ kỹ thuật

• Hiểu biết về máy forming, injection, molding

• Sức khỏe tốt, nhiệt tình, chịu được áp lực công việc

Additional Information

About 40HRS HR CONSULTING SERVICES

We have a team of bright, talented Consultant with over 10 years working experience that give the firm a balance of experience and the best track record in various industries in: Executive, General Management, Manufacturing, Engineering, Operation, Human resources Management, Finance, Supply Chain, IT, …etc. 

We have experiences in dealing with Multi-culture and personalities in the industry to provide the best practices gained from working with a wide range of local & multinational companies. So, we can provide our service in America, Asia, Europe, and south America. 

Technical Engineer

hZWXnpZjkm-cm5OExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--naXGjIHTmoCR3N7Q0MXIo8nYmdCnhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lqoFeVo6SlroKolLGZn5uFc6lsa21V0pSoxZ2qhnOVapOf39SempyIzp_DmM3HhJ7XoGZviGSYa5hpUqG14Q..
hZWXnpZlkmyZmZeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...