Anphabe

Connecting opportunities
hZWXnZphl26Vl5OExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

40HRS HR CONSULTING SERVICES

We have a team of bright, talented Consultant with over 10 years working experience that give the firm a balance of experience and the best track record in various industries.

  • hZWXnZphl26Vl5OExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--lqXRoJjSsZBz0dLUwtLdqsvQoMarhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lwoFeglK6ygaealrikkqTMq6qbmKZVnaZwmmpZ1Jmmkc_YhpzFnpOg36ObapSdhMbT06GW1KrFm8pYa89ylWhpbJ5qb7Cx
40HRS HR CONSULTING SERVICES

Tổng Giám đốc

hZWXnZpglG2WnJWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--naXGjIHTmoCR3N7Q0MXIo8nYmdCnhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lqoFeVo6SlroKolLGZn5uFc6lsa21V0pSoxZ2qhnOVapOf39SempyIzp_DmM3HhJ7XoGZviGSYaJ5pUqG14Q..

Job Description

  • Hoạch định chiến lược phát triển dịch vụ du lịch trong nước và quốc tế theo định hướng của HĐQT
  • Xây dựng tầm nhìn, sứ mệnh, giá trí cốt lõi phát triển dịch vụ du lịch theo định hướng của HĐQT
  • Xây dựng kế hoạch kinh doanh 1 năm, 3 năm tầm nhìn 10 năm trình HĐQT phê duyệt
  • Xây dựng kế hoạch hành động triển khai các mục tiêu theo kế hoạch kinh doanh đã được HĐQT phê duyệt

Job Requirements

  • Nam/nữ;
  • Tuổi từ 35 trở lên;
  • Tốt nghiệp Đại học chuyên Quản trị du lịch, Quản trị Khách sạn, Ngoại ngữ, Kính tế, Quản trị kinh doanh…
  • Trên 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Du lịch và Lữ hành và tối thiểu 05 năm  kinh nghiệm trở lên ở vị trí Giám đốc điều hành.

Additional Information

About 40HRS HR CONSULTING SERVICES

We have a team of bright, talented Consultant with over 10 years working experience that give the firm a balance of experience and the best track record in various industries in: Executive, General Management, Manufacturing, Engineering, Operation, Human resources Management, Finance, Supply Chain, IT, …etc. 

We have experiences in dealing with Multi-culture and personalities in the industry to provide the best practices gained from working with a wide range of local & multinational companies. So, we can provide our service in America, Asia, Europe, and south America. 

Tổng Giám đốc

hZWXnZpglG2WnJWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--naXGjIHTmoCR3N7Q0MXIo8nYmdCnhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lqoFeVo6SlroKolLGZn5uFc6lsa21V0pSoxZ2qhnOVapOf39SempyIzp_DmM3HhJ7XoGZviGSYaJ5pUqG14Q..
hZWXnZphl26Vl5OExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...