Anphabe

Connecting opportunities
hZWXnplllmmbk5SExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

40HRS HR CONSULTING SERVICES

We have a team of bright, talented Consultant with over 10 years working experience that give the firm a balance of experience and the best track record in various industries.

 • hZWXnplllmmbk5WExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--lqXRoJjSsZBz0dLUwtLdqsvQoMarhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lwoFeglK6ygaealrikkqTMq6qbmKZVnaZwmmpZ1Jmmkc_YhpzFnpOg36ObapSdhMbT06GW1KrFm8pYa89ylWhpbJ5qb7Cx
40HRS HR CONSULTING SERVICES

Tổng Giám đốc Khối Giáo dục

hZWXnplhkWublZqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--naXGjIHTmoCR3N7Q0MXIo8nYmdCnhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lqoFeVo6SlroKolLGZn5uFc6lsa21V0pSoxZ2qhnOVapOf39SempyIzp_DmM3HhJ7NoGRolmmWbeOz

Job Description

CÔNG VIỆC CHÍNH (Key Accountabilities)            
1. Hoạch định chiến lược phát triển mảng giáo dục toàn Tập đoàn.
Tổ chức triển khai thực hiện chiến lược mảng giáo dục.           
2. Xây dựng đội ngũ CBLĐ, CBNV đủ năng lực triển khai chiến lược và các kế hoạch hành động, đảm bảo khối giáo dục đạt được các chỉ tiêu do Tập đoàn giao.            
3. Chịu trách nhiệm về hình ảnh thương hiệu của khối giáo dục. Xây dựng các biện pháp tăng cường nhận diện và sức mạnh của thương hiệu giáo dục của Tập đoàn.

4. Thiết lập và đảm bảo duy trì hệ thống tiêu chuẩn và quy trình chất lượng dịch vụ khối giáo dục.            
5. Cải tiến các chương trình giảng dạy theo phương pháp hiện đại đạt tiêu chuẩn.      Mục tiêu/Kết quả cần đạt được :  
- Chiến lược và xây dựng hệ thống
- Hiệu quả Đầu tư, Kinh doanh
- Hiệu quả Thương hiệu  

Job Requirements

YÊU CẦU CÔNG VIỆC (Requirements)            
1. Yêu cầu bắt buộc:            
 Trình độ chuyên môn: tốt nghiệp Đại học/ sau Đại học các chuyên ngành Quản trị nguồn nhân lực, Quản trị nhân sự , Giáo dục - Đào tạo            
2. Yêu cầu công việc:            
- Kinh nghiệm: Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương; có kinh nghiệm làm việc trong các hệ thống giáo dục quốc tế.
(Ưu tiên các ứng viên đã từng làm việc cho các Tập đoàn giáo dục lớn và có uy tín)

- Am hiểu về giáo dục.               
- Nắm vững kiến thức và luật pháp liên quan đến quản lý giáo dục.            
- Chủ động, quyết đoán, sáng tạo trong công việc.            
- Có khả năng làm việc độc lập, làm việc theo nhóm, làm việc dưới áp lực cao             
- Tiếng Anh giao tiếp thành thạo     
        
Năng lực chuyên môn:     
1. Có khả năng quản trị và tổ chức công việc hiệu quả, gắn kết con người.    
2. Có năng lực khởi xướng, có khả năng xây dựng môi trường làm việc năng động.    
3. Có khả năng xây dựng và phát triển các mối quan hệ trong kinh doanh & trong công việc.    
4. Có năng lực quản lý, lãnh đạo: tạo ảnh hưởng và trao quyền     
5. Khả năng phân tích và tổng hợp thông tin để ra quyết định và giải quyết vấn đề    
6. Có khả năng truyền đạt thông tin, kỹ năng đàm phán, trình bày, thuyết phục.    
7. Kỹ năng quản lý, đào tạo và phát triển nhân viên.    
8. Có khả năng làm việc với con người: giao tiếp; truyền đạt và lắng nghe; hướng dẫn; giải quyết xung đột.    

Additional Information

 • Job Level
  C-level (CEO, CFO, CTO, President, etc.)
 • Salary
  Competitive
 • Function
 • Location
 • Job Type
  Full-Time Permanent
 • Posted
  24 Mar 2020

About 40HRS HR CONSULTING SERVICES

We have a team of bright, talented Consultant with over 10 years working experience that give the firm a balance of experience and the best track record in various industries in: Executive, General Management, Manufacturing, Engineering, Operation, Human resources Management, Finance, Supply Chain, IT, …etc. 

We have experiences in dealing with Multi-culture and personalities in the industry to provide the best practices gained from working with a wide range of local & multinational companies. So, we can provide our service in America, Asia, Europe, and south America. 

Tổng Giám đốc Khối Giáo dục

hZWXnplhkWublZqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--naXGjIHTmoCR3N7Q0MXIo8nYmdCnhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lqoFeVo6SlroKolLGZn5uFc6lsa21V0pSoxZ2qhnOVapOf39SempyIzp_DmM3HhJ7NoGRolmmWbeOz
hZWXnplllmmbk5WExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...