Anphabe

Connecting opportunities
hZWXm5RolnKZlZeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

40HRS HR CONSULTING SERVICES

We have a team of bright, talented Consultant with over 10 years working experience that give the firm a balance of experience and the best track record in various industries.

 • hZWXm5RolnKZlZeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--lqXRoJjSsZBz0dLUwtLdqsvQoMarhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lwoFeglK6ygaealrikkqTMq6qbmKZVnaZwmmpZ1Jmmkc_YhpzFnpOg36ObapSdhMbT06GW1KrFm8pYa89ylWhpbJ5qb7Cx
40HRS HR CONSULTING SERVICES

Trưởng Ban Nhân Sự

hZWXm5Rkl22XmZqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--naXGjIHTmoCR3N7Q0MXIo8nYmdCnhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lqoFeVo6SlroKolLGZn5uFc6lsa21V0pSoxZ2qhnOVapOf39SempyIzp_DmM3HhJ7XoGZviGSXY5hqUqG14Q..

Job Description

Quản lý và duy trì nguồn nhân lực

 • Xây dựng và hoàn thiện cơ cấu tổ chức và định biên nhân sự toàn Tập đoàn
 • Xây dựng chính sách nhân sự, các quy chế lương, thưởng, phúc lợi…cho CBNV
 • Xây dựng định mức lao động, kế hoạch quỹ tiền lương hàng năm của Tập đoàn
 • Chỉ đạo, giám sát việc tổ chức thực hiện các công việc nhân sự phù hợp với quy định của pháp luật và theo đúng quy định, quy chế của Tập đoàn (tiếp nhận, ký HĐLĐ, điều động, bổ nhiệm, nâng lương, thôi việc, kỷ luật, sa thải, nghỉ hưu, …)
 • Quản lý công tác lương, thưởng, BHXH, BHYT, BHTN, giải quyết và chi trả các chế độ cho người lao động. Tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động.
 • Thiết lập hệ thống tiêu chuẩn năng lực, đánh giá công việc, lộ trình phát triển nghề nghiệp, định hướng đào tạo cho các nhóm chức danh công việc
 • Xây  dựng  quy  trình  và  chính sách tuyển dụng, lập kế hoạch tuyển dụng: Giám sát, trực tiếp thực hiện (đối với nhân sự cấp cao)công tác tuyển dụng nhân sự cho toàn bộ các vị trí tại văn phòng Tập đoàn và các vị trí chủ chốt tại các đơn vị thành viên của Tập đoàn.
 • Quản lý theo dõi thông tin nhân lực toàn công ty, tham gia xây dựng bảng mô tả công việc chuẩn hóa cho từng vị trí CBNV
 • Giám sát việc kiểm tra, đánh giá thực hiện công việc của các bộ phận, đơn vị, chi nhánh, công ty thành viên làm căn cứ để tính lương, thưởng hàng tháng
 • Giám sát, kiểm tra và xử lý việc chấp hành Nội quy Công ty và các quy định có liên quan đến người lao động. Xử lý kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất.
 • Phòng ngừa  rủi ro và lập phương án giải quyết các sự vụ phát sinh trong lĩnh vực phụ trách
 • Đóng vai trò là cầu nối giữa Ban Lãnh đạo và người lao động; Thay mặt Ban TGĐ giải đáp các thắc mắc, khiếu nại của người lao động; giải quyết các tranh chấp liên quan đến HĐLĐ, quyền lợi, chế độ chính sách cho người lao động.

Đào tạo và định hướng phát triển nguồn nhân lực

 • Phối hợp với các phòng ban trong công ty, theo sự chỉ đạo của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc để lâp kế hoạch nguồn nhân lực
 • Hoạch định những chính sách phù hợp thu hút nhân sự tốt về làm việc tại Tập đoàn
 • Xây dựng quy trình, kế hoạch và chính sách đào tạo phát triển nghề nghiệp cho CBNV toàn Tập đoàn
 • Xác định nhu cầu đào tạo và lựa chọn hướng phát triển, đào tạo theo yêu cầu công ty:
 • Xây dựng tài liệu đào tạo, liên kết với các đơn vị cung ứng dịch vụ đào tạo, tổ chức các khóa đào tạo, tư vấn phát triển nghề nghiệp.
 • Kiểm tra, đánh giá kết quả và phản hồi của nhân viên sau đào tạo để có những cải tiến phù hợp

Quản lý nhân sự trong Bộ phận phụ trách

 • Xây dựng quy trình làm việc và phân công công việc cho CBNV chuyên trách của Ban NL&HT
 • Kiểm tra, kiểm soát  việc thực hiện công việc của CBNV chuyên trách, có chỉ đạo, hướng dẫn và hỗ trợ kịp thời đối với những sự vụ phát sinh
 • Đánh giá năng lực làm việc cán bộ trong Ban NL&HT định kỳ theo tháng, quý, năm để làm căn cứ để chi trả lương, tăng lương, đào tạo, tuyển dụng, điều chuyển hoặc chấm dứt hợp đồng lao động
 • Phối hợp tác nghiệp với các Bộ phận có liên quan trong việc triển khai hoạt động chung của Tập đoàn
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công và uỷ quyền của cấp trên

Job Requirements

Yêu Cầu

 • Tốt nghiệp đại học trở lên. Ưu tiên chuyên ngành; Quản trị kinh doanh/ Quản trị nhân sự/ Lao động tiền lương hoặc các chuyên ngành khác có liên quan
 • Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí quản lý tương đương
 • Tiếng Anh tốt
 • Năng động, ham học hỏi, tinh thần trách nhiệm cao

Additional Information

2019-01-28 USD

About 40HRS HR CONSULTING SERVICES

We have a team of bright, talented Consultant with over 10 years working experience that give the firm a balance of experience and the best track record in various industries in: Executive, General Management, Manufacturing, Engineering, Operation, Human resources Management, Finance, Supply Chain, IT, …etc. 

We have experiences in dealing with Multi-culture and personalities in the industry to provide the best practices gained from working with a wide range of local & multinational companies. So, we can provide our service in America, Asia, Europe, and south America. 

Trưởng Ban Nhân Sự

hZWXm5Rkl22XmZqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--naXGjIHTmoCR3N7Q0MXIo8nYmdCnhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lqoFeVo6SlroKolLGZn5uFc6lsa21V0pSoxZ2qhnOVapOf39SempyIzp_DmM3HhJ7XoGZviGSXY5hqUqG14Q..
Lazy Load...