Anphabe

Connecting opportunities
hZWXm5dhk26ampWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

40HRS HR CONSULTING SERVICES

We have a team of bright, talented Consultant with over 10 years working experience that give the firm a balance of experience and the best track record in various industries.

 • hZWXm5dhk26ampWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--lqXRoJjSsZBz0dLUwtLdqsvQoMarhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lwoFeglK6ygaealrikkqTMq6qbmKZVnaZwmmpZ1Jmmkc_YhpzFnpOg36ObapSdhMbT06GW1KrFm8pYa89ylWhpbJ5qb7Cx
40HRS HR CONSULTING SERVICES

Trưởng/ Phó Phòng Đào Tạo

hZWXm5dgmm2VmpOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--naXGjIHTmoCR3N7Q0MXIo8nYmdCnhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lqoFeVo6SlroKolLGZn5uFc6lsa21V0pSoxZ2qhnOVapOf39SempyIzp_DmM3HhJ7XoGZviGSXZZluUqG14Q..

Job Description

Mục đích công việc

 • Khảo sát nhu cầu, lập kế hoạch và triển khai các khóa đào tạo nhằm nâng cao năng lực của CBNV. Phát triển văn hóa nội bộ và tăng cường kết nối trong công ty.

Nhiệm vụ và trách nhiệm

 • Xây dựng và hoàn thiện quy chế hoạt động, chức năng nhiệm vụ của Ban Đào tạo
 • Quản lý ngân sách đào tạo, đánh giá hiệu quả kế hoạch, chương trình đào tạo, đối tác cung cấp dịch vụ đào tạo
 • Lập kế hoạch và tổ chức các khóa đào tạo được phê duyệt
 • Điều hành, quản lý hoạt động của Ban Đào tạo
 • Phối hợp với các trainers của các bộ phận để thực hiện đào tạo
 • Kiểm soát các hoạt động đào tạo theo kế hoạch hay đột xuất
 • Kiểm tra, phân bổ công việc cho các thành viên trong Ban Đào tạo
 • Tổng hợp nhu cầu và lập kế hoạch đào tạo  tháng/quý/năm 
 • Tổ chức các chương trình đào tạo đã được duyệt và tham gia trực tiếp vào công tác điều hành, tổ chức các lớp đào tạo
 • Thực hiện đào tạo về VHDN cho cấp Trưởng phòng trở lên
 • Thực hiện đánh giá sau Đào tạo để có hướng Đào tạo tốt hơn về sau
 • Phối hợp với các bộ phận xử lý các công việc liên quan đến Đào tạo
 • Hoàn thiện bộ tài liệu Đào tạo chuẩn cho Tập đoàn
 • Tìm kiếm các khóa đào tạo phù hợp cho CBNV Tập đoàn  
 • Tìm kiếm, liên hệ với các chuyên gia đào tạo 
 • Xây dựng và phát triển mối quan hệ hợp tác, liên kết đào tạo với các cơ sở đào tạo
 • Nghiên cứu, phân tích, thực hiện survey (nếu cần) nhằm xác định nhu cầu đào tạo của các bộ phận
 • Theo dõi và quản lý chi phí đào tạo
 • Tổng hợp số liệu liên quan đến tình hình đào tạo trong tháng
 • Lên kế hoạch công việc cho tháng kế tiếp
 • Xây dựng, cải thiện quy trình, biểu mẫu để phục vụ công tác đào tạo
 • Nâng cao kỹ năng cho bản thân và các CBNV trong Ban Đào tạo
 • Thực hiện Train the trainer cho CBNV được chỉ định

Quy mô

 • Quản lý và thực hiện mảng Đào tạo của Tập đoàn.
 • Số lượng nhân sự: 2-3 người.

Quyền hạn

 • Quản lý, đào tạo và hướng dẫn các chuyên viên Đào tạo các công việc có liên quan.
 • Đưa ra phương án, biện pháp giải quyết các vấn đề phát sinh trong phạm vi quản lý hoặc cho phép.

Job Requirements

 • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Sư phạm, Nhân sự, Quản trị Nhân sự…
 • Có kinh nghiệm giảng dạy
 • Từ 8 năm kinh nghiệm trong nghề Đào tạo trở lên, tối thiểu 5 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương của các công ty quy mô từ 500 người trở lên;
 • Tiếng Anh, vi tính thành thạo, có khả năng thuyết trình, kỹ năng đào tạo và huấn luyện.
 • Có óc sáng tạo, tư duy logic, tầm nhìn và khả năng hoạch định tốt.
 • Khả năng làm viêc độc lập, theo nhóm và làm việc dưới áp lực cao.
 • Kỹ năng giải quyết vấn đề
 • Kỹ năng phân tích, tổng hợp và đánh giá
 • Khả năng chịu áp lực
 • Tư duy dịch vụ
 • Kỹ năng giải quyết vấn đề
 • Kỹ năng lập và triển khai kế hoạch

Additional Information

2019-03-08 USD

About 40HRS HR CONSULTING SERVICES

We have a team of bright, talented Consultant with over 10 years working experience that give the firm a balance of experience and the best track record in various industries in: Executive, General Management, Manufacturing, Engineering, Operation, Human resources Management, Finance, Supply Chain, IT, …etc. 

We have experiences in dealing with Multi-culture and personalities in the industry to provide the best practices gained from working with a wide range of local & multinational companies. So, we can provide our service in America, Asia, Europe, and south America. 

Trưởng/ Phó Phòng Đào Tạo

hZWXm5dgmm2VmpOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--naXGjIHTmoCR3N7Q0MXIo8nYmdCnhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lqoFeVo6SlroKolLGZn5uFc6lsa21V0pSoxZ2qhnOVapOf39SempyIzp_DmM3HhJ7XoGZviGSXZZluUqG14Q..
Lazy Load...