Anphabe

Connecting opportunities
hZWXm5xlkm6bnJqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

40HRS HR CONSULTING SERVICES

We have a team of bright, talented Consultant with over 10 years working experience that give the firm a balance of experience and the best track record in various industries.

 • hZWXm5xlkm6bnJqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--lqXRoJjSsZBz0dLUwtLdqsvQoMarhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lwoFeglK6ygaealrikkqTMq6qbmKZVnaZwmmpZ1Jmmkc_YhpzFnpOg36ObapSdhMbT06GW1KrFm8pYa89ylWhpbJ5qb7Cx
40HRS HR CONSULTING SERVICES

Trưởng phòng ICT

hZWXm5xgmXKYlZiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--naXGjIHTmoCR3N7Q0MXIo8nYmdCnhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lqoFeVo6SlroKolLGZn5uFc6lsa21V0pSoxZ2qhnOVapOf39SempyIzp_DmM3HhJ7XoGZviGSXaZxoUqG14Q..

Job Description

Mô tả công việc:

 • Xây dựng hệ thống hạ tầng thông tin:
  • Xây dựng kế hoạch phát triển hạ tầng công nghệ thông tin để đáp ứng với sự phát triển cua Tập đoàn nhằm tối ưu hóa hoạt động, giảm thiểu thủ công và tăng hiệu suất.
  • Xây dựng các giải pháp, phương án đảm bảo kế hoạch được triển khai hiệu quả.
  • Triển khai kế hoạch được duyệt.
 • Quản trị ERP: thực hiện quản trị ERP ở cấp độ Tập đoàn và động bộ các mảng trong Tập đoàn.
 • Xây dựng chính sách an ninh mạng và triển khai thực hiện.
 • Quản lý trang thiết bị hệ thống.
 • Đào tạo và xử lý các lỗi phát sinh trong quá trình hoạt động.
 • Quản trị website của Tập đoàn và các công ty con của Tập đoàn. (Thông tin chi tiết về công việc sẽ được trao đổi thêm với ứng viên trong quá trình phỏng vấn).

Job Requirements

Yêu cầu công việc:

 • Nam/nữ từ 30 tuổi trở lên.
 • Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành: Công nghệ thông tin, tài chính, ...
 • Đã có kinh nghiệm triển khai ERP, triển khai thành công ERP tại các đơn vị trước đây đảm nhiệm và am hiểu về quản trị hệ thống;

Additional Information

2019-05-15 USD

About 40HRS HR CONSULTING SERVICES

We have a team of bright, talented Consultant with over 10 years working experience that give the firm a balance of experience and the best track record in various industries in: Executive, General Management, Manufacturing, Engineering, Operation, Human resources Management, Finance, Supply Chain, IT, …etc. 

We have experiences in dealing with Multi-culture and personalities in the industry to provide the best practices gained from working with a wide range of local & multinational companies. So, we can provide our service in America, Asia, Europe, and south America. 

Get salary from $14,400/year

hZWXm5xgmXKYlZiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--naXGjIHTmoCR3N7Q0MXIo8nYmdCnhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lqoFeVo6SlroKolLGZn5uFc6lsa21V0pSoxZ2qhnOVapOf39SempyIzp_DmM3HhJ7XoGZviGSXaZxoUqG14Q..
hZWXm5xlkm6bnJqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...