Anphabe

Connecting opportunities
hZWXmphnlGyXk5SExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

40HRS HR CONSULTING SERVICES

We have a team of bright, talented Consultant with over 10 years working experience that give the firm a balance of experience and the best track record in various industries.

 • hZWXmphnlGyXk5SExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--lqXRoJjSsZBz0dLUwtLdqsvQoMarhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lwoFeglK6ygaealrikkqTMq6qbmKZVnaZwmmpZ1Jmmkc_YhpzFnpOg36ObapSdhMbT06GW1KrFm8pYa89ylWhpbJ5qb7Cx
40HRS HR CONSULTING SERVICES

Trưởng phòng ME (Mechanical Engineer-Kỹ sư thiết bị)

hZWXmphnlGyXk5OExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--naXGjIHTmoCR3N7Q0MXIo8nYmdCnhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lqoFeVo6SlroKolLGZn5uFc6lsa21V0pSoxZ2qhnOVapOf39SempyIzp_DmM3HhJ7XoGZviGSWaZ9sUqG14Q..

Job Description

 • Kiểm soát nguyên tắc hoạt động và lưu trình máy SMT 
 • Phân tích, giải quyết các sự cố máy
 • Có kế hoạch xây dựng lưu trình sản xuất, đưa ra phương pháp nhằm nâng cao hiệu suất máy
 • Đánh giá, lựa chọn công nghệ máy phù hợp với yêu cầu sản xuất của sản phẩm
 • Áp dụng tự động hóa giảm nhân lực trên chuyền sản xuất
 • Thiết lập KPI, chế trình sản xuất, quản lí chất lượng sản phẩm

Job Requirements

 • Tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành cơ khí, điện tử, tự động hóa
 • Có thể sử dụng phần mềm solistword soft ware
 • Giao tiếp thành thạo bằng tiếng Anh hoặc tiếng Trung
 • Biết sử dụng phần mềm vẽ 3D
 • Ứng viên đã có kinh nghiệm 5 năm trở lên làm việc tại vị trí tương đương liên quan đến sử chữa, bảo dưỡng thiết bị máy  móc tại các nhà máy, xí nghiệp của nước ngoài

Additional Information

2018-12-05 USD

About 40HRS HR CONSULTING SERVICES

We have a team of bright, talented Consultant with over 10 years working experience that give the firm a balance of experience and the best track record in various industries in: Executive, General Management, Manufacturing, Engineering, Operation, Human resources Management, Finance, Supply Chain, IT, …etc. 

We have experiences in dealing with Multi-culture and personalities in the industry to provide the best practices gained from working with a wide range of local & multinational companies. So, we can provide our service in America, Asia, Europe, and south America. 

Trưởng phòng ME (Mechanical Engineer-Kỹ sư...

hZWXmphnlGyXk5OExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--naXGjIHTmoCR3N7Q0MXIo8nYmdCnhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lqoFeVo6SlroKolLGZn5uFc6lsa21V0pSoxZ2qhnOVapOf39SempyIzp_DmM3HhJ7XoGZviGSWaZ9sUqG14Q..
Lazy Load...