Anphabe

Connecting opportunities
hZWXnJdlmWyclpmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

40HRS HR CONSULTING SERVICES

We have a team of bright, talented Consultant with over 10 years working experience that give the firm a balance of experience and the best track record in various industries.

 • hZWXnJdlmWyclpmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--lqXRoJjSsZBz0dLUwtLdqsvQoMarhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lwoFeglK6ygaealrikkqTMq6qbmKZVnaZwmmpZ1Jmmkc_YhpzFnpOg36ObapSdhMbT06GW1KrFm8pYa89ylWhpbJ5qb7Cx
40HRS HR CONSULTING SERVICES

Trưởng phòng Nhân sự

hZWXnJdlkW6WlpSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--naXGjIHTmoCR3N7Q0MXIo8nYmdCnhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lqoFeVo6SlroKolLGZn5uFc6lsa21V0pSoxZ2qhnOVapOf39SempyIzp_DmM3HhJ7XoGZviGSYYptvUqG14Q..

Job Description

1. Mô tả công việc:
 • Từ hoạt động thực tế của công ty, ứng viên giám đốc nhân sự cao cấp (GDNSCC) khảo sát, tìm hiểu đưa ra quan điểm về các điểm yếu cần thay đổi, từ đó thiết kế, thực thi các quy trình nhân sự để đảm bảo chiến lược nhân sự phù hợp vs chiến lược kinh doanh cũng như cho tương lai.
 • Thiết kế và thực thi quy trình, chương trình quản trị nguồn nhân lực, tăng cường khả năng thay đổi của tổ chức.
 • Tuyển dụng và đào tạo nguồn nhân lực, kể cả nhân lực cao cấp cho các bộ phận : marketing, bán hàng, phát triển dự án nhà ở, sản xuất, dịch vụ để đáp ứng được các mục tiêu và chiến lược của công ty.
Đối với doanh nghiệp : ứng viên GDNSCC đóng vai trò quan trọng, thúc đẩy doanh nghiệp để:
 • Đạt được mục tiêu kinh doanh .
 • Cải thiện hiệu quả vận hành.
 • Định hình sự thay đổi văn hoá để đổi mới và chuyển đổi.
 • Tham gia vào các ban quan trọng của công ty : chiến lược, kiểm soát.
 • Gia tăng năng suất.
 • Hỗ trợ và thúc đẩy các hành vi mới để giữ tính cạnh tranh của công ty.
 • Giúp tổ chức công ty dự đoán, thích nghi với các vấn đề trong tương lai.

Đối với nhân viên:

 • Cải thiện sự cam kết của nhân viên.
 • Lắng nghe, chăm sóc giúp nhân viên đáp ứng được nhu cầu cá nhân.

2. Quyền lợi nhận được:

 • Ứng viên không thuộc địa phương thì sẽ được ở trong khách sạn của công ty.
 • Thưởng các ngày lễ trong năm : 30/4, 01/5, 2/9, 10/3, …C
 • Chính sách phúc lợi cho nhân viên: Sinh nhật, 20/10, 8/3, …
 • Chương trình nghỉ mát hàng năm dành cho CBNV
 • Các chế độ bảo hiểm, nghỉ phép và chế độ khác theo quy định của pháp luật.
 • Môi trường làm việc thân thiện, trẻ, năng động, chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến rõ ràng

Job Requirements

 • Chăm chỉ, nhiệt tình, cầu tiến trong công việc .
 • Năng động, nhiệt tình ,tinh thần làm việc theo nhóm.
 • Làm việc có trách nhiệm, chịu được áp lực cao.
 • Có kinh nghiệm trong ngày du lịch, bất động sản, nhà hàng khách sạn là một lợi thế.
 • Chi tiết sẽ được trao đổi khi phỏng vấn

Additional Information

2019-07-12 USD

About 40HRS HR CONSULTING SERVICES

We have a team of bright, talented Consultant with over 10 years working experience that give the firm a balance of experience and the best track record in various industries in: Executive, General Management, Manufacturing, Engineering, Operation, Human resources Management, Finance, Supply Chain, IT, …etc. 

We have experiences in dealing with Multi-culture and personalities in the industry to provide the best practices gained from working with a wide range of local & multinational companies. So, we can provide our service in America, Asia, Europe, and south America. 

Trưởng phòng Nhân sự

hZWXnJdlkW6WlpSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--naXGjIHTmoCR3N7Q0MXIo8nYmdCnhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lqoFeVo6SlroKolLGZn5uFc6lsa21V0pSoxZ2qhnOVapOf39SempyIzp_DmM3HhJ7XoGZviGSYYptvUqG14Q..
hZWXnJdlmWyclpmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...