Anphabe

Connecting opportunities
hZWXm5dhk2ydlZiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

40HRS HR CONSULTING SERVICES

We have a team of bright, talented Consultant with over 10 years working experience that give the firm a balance of experience and the best track record in various industries.

 • hZWXm5dhk2ydlZiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--lqXRoJjSsZBz0dLUwtLdqsvQoMarhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lwoFeglK6ygaealrikkqTMq6qbmKZVnaZwmmpZ1Jmmkc_YhpzFnpOg36ObapSdhMbT06GW1KrFm8pYa89ylWhpbJ5qb7Cx
40HRS HR CONSULTING SERVICES

Trưởng Phòng Quản Lý PG

hZWXm5dhk2ydlZiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--naXGjIHTmoCR3N7Q0MXIo8nYmdCnhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lqoFeVo6SlroKolLGZn5uFc6lsa21V0pSoxZ2qhnOVapOf39SempyIzp_DmM3HhJ7XoGZviGSXZZltUqG14Q..

Job Description

 • Quản lý, giám sát công việc của các Quản lý PG trong hệ thống cả MT và GT
 • Chịu trách nhiệm về chất lượng, sale out theo chỉ tiêu doanh số ban giám đốc giao.
 • Chịu trách nhiệm về các hoạt động bán hàng và thái độ làm việc của các nhân viên PG của Công ty tại các siêu thị hay trung tâm thương mại. 
 • Chịu trách nhiệm về hình ảnh PG tại các hệ thông siêu thị, điểm bán.
 • Thường xuyên kiểm tra các hoạt động bán hàng và việc tuân thủ nội quy làm việc của PG. 
 • Hỗ trợ đào tạo kiến thức sản phẩm và kỹ năng mềm cho các nhân viên PG 
 • Hướng dẫn các nhân viên QLPG để giải quyết các vấn đề phát sinh. 
 • Tổng hợp báo cáo doanh số của các nhân viên bán hàng để tính lương. 
 • Tiến hành đánh giá định kỳ cho các nhân viên PG. 
 • Làm việc trực tiếp với các Trưởng ngành hàng ở các siêu thị trong việc quản lý PG tại các siêu thị đó. 
 • Báo cáo phân tích Doanh thu hàng tháng theo yêu cầu của Giám đốc khi cần thiết
 • Đóng góp các ý kiến để thúc đẩy việc bán hàng.
 • Rà soát Tính lương, thưởng cho đội ngũ PG
 • Báo cáo trực tiếp cho Giám đốc ngành hàng, giám đốc nhân sự .

Job Requirements

 • Tuổi từ 30 - 40 tuổi, ngoại hình khá, tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành. 
 • Có từ 5 năm kinh nghiệm trở lên làm làm Quản lý và phụ trách đội ngũ bán hàng (số lượng trên 500 người), có thêm kinh nghiệm làm Trợ lý kinh doanh, làm quản lý nhân sự là một lợi thế. 
 • Có kinh nghiệm lập kế hoạch, tổng hợp báo cáo bán hàng, kỹ năng vi tính thành thạo 
 • Kỹ năng bán hàng, giao tiếp, xử lý các vấn đề. 
 • Kỹ năng lãnh đạo. 
 • Kỹ năng thuyết trình, huấn luyện. 
 • Chịu khó và chịu được áp lực công việc, có tinh thần trách nhiệm cao.

Additional Information

2019-03-08 USD

About 40HRS HR CONSULTING SERVICES

We have a team of bright, talented Consultant with over 10 years working experience that give the firm a balance of experience and the best track record in various industries in: Executive, General Management, Manufacturing, Engineering, Operation, Human resources Management, Finance, Supply Chain, IT, …etc. 

We have experiences in dealing with Multi-culture and personalities in the industry to provide the best practices gained from working with a wide range of local & multinational companies. So, we can provide our service in America, Asia, Europe, and south America. 

Trưởng Phòng Quản Lý PG

hZWXm5dhk2ydlZiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--naXGjIHTmoCR3N7Q0MXIo8nYmdCnhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lqoFeVo6SlroKolLGZn5uFc6lsa21V0pSoxZ2qhnOVapOf39SempyIzp_DmM3HhJ7XoGZviGSXZZltUqG14Q..
Lazy Load...