Anphabe

Connecting opportunities
hZWXm5xlkm2dmJSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

40HRS HR CONSULTING SERVICES

We have a team of bright, talented Consultant with over 10 years working experience that give the firm a balance of experience and the best track record in various industries.

 • hZWXm5xlkm2dmJSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--lqXRoJjSsZBz0dLUwtLdqsvQoMarhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lwoFeglK6ygaealrikkqTMq6qbmKZVnaZwmmpZ1Jmmkc_YhpzFnpOg36ObapSdhMbT06GW1KrFm8pYa89ylWhpbJ5qb7Cx
40HRS HR CONSULTING SERVICES

Trưởng phòng truyền thông và quan hệ công chúng

hZWXm5xgmGydmZqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--naXGjIHTmoCR3N7Q0MXIo8nYmdCnhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lqoFeVo6SlroKolLGZn5uFc6lsa21V0pSoxZ2qhnOVapOf39SempyIzp_DmM3HhJ7XoGZviGSXaZxnUqG14Q..

Job Description

Mô tả công việc:

 • Phân tích, rà soát chiến lược marketing của các công ty con trong Tập đoàn;
 • Tổng hợp và báo cáo lên Ban Giám đốc của Tập đoàn chiến lược marketing chung;
 • Giám sát, hỗ trợ, tổng hợp và đánh giá việc triển khai marketing tại các Công ty con theo chiến lược, kế hoạch được duyệt.
 • Là đầu mối đảm báo tính thống nhất, kết hợp phát triển hình ảnh chung của Tập đoàn;
 • Xử lý các vấn đề truyền thông phát sinh.
 • Là đầu mối đánh giá, đề xuất lựa chọn đối tác marketing trong Tập đoàn.
 • Hỗ trợ thực hiện công tác truyền thông nội bộ.
 • Chi tiết nội dung công việc sẽ được cung cấp thêm trong quá trình phỏng vấn.

Job Requirements

Yêu cầu công việc:

 • Tốt nghiệp từ đại học trở lên các chuyên ngành Marketing; Báo chí…
 • Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.
 • Có kiến thức nền tảng về Marketing, Thương hiệu, Digital.
 • Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc tại các doanh nghiệp có doanh thu lớn, có mô hình kinh doanh phân phối trên nhiều kênh bán hàng.
 • Ưu tiên ứng viên có trải nghiệm và kinh nghiệm về thị trường và kinh doanh bán hàng.

Additional Information

 • Job Level
  Manager
 • Salary
  $1,500 - $2,000
 • Function
 • Industry
 • Location
 • Job Type
  Full-Time Permanent
 • Posted
  15 May 2019
2019-05-15 USD

About 40HRS HR CONSULTING SERVICES

We have a team of bright, talented Consultant with over 10 years working experience that give the firm a balance of experience and the best track record in various industries in: Executive, General Management, Manufacturing, Engineering, Operation, Human resources Management, Finance, Supply Chain, IT, …etc. 

We have experiences in dealing with Multi-culture and personalities in the industry to provide the best practices gained from working with a wide range of local & multinational companies. So, we can provide our service in America, Asia, Europe, and south America. 

Get salary from $18,000/year

hZWXm5xgmGydmZqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--naXGjIHTmoCR3N7Q0MXIo8nYmdCnhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lqoFeVo6SlroKolLGZn5uFc6lsa21V0pSoxZ2qhnOVapOf39SempyIzp_DmM3HhJ7XoGZviGSXaZxnUqG14Q..
hZWXm5xlkm2dmJSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...