Anphabe

Connecting opportunities
hZWXl5phkm2Yk5mExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

40HRS HR CONSULTING SERVICES

We have a team of bright, talented Consultant with over 10 years working experience that give the firm a balance of experience and the best track record in various industries.

 • hZWXl5phkm2Yk5mExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--lqXRoJjSsZBz0dLUwtLdqsvQoMarhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lwoFeglK6ygaealrikkqTMq6qbmKZVnaZwmmpZ1Jmmkc_YhpzFnpOg36ObapSdhMbT06GW1KrFm8pYa89ylWhpbJ5qb7Cx

40HRS HR CONSULTING SERVICES Big Jobs posted by Hong Giang Hoang Ton

 • Kế Toán Trưởng

  40HRS HR CONSULTING SERVICES - Competitive USD
  1. Tổ chức chỉ đạo, kiểm soát toàn bộ công tác kế toán, thống kêa.Tổ chức bộ máy kế toán thống kê, phản ánh đầy đủ, kịp thời, trung thực trong mọt...
  Ho Chi Minh
 • Trưởng phòng Marketing

  40HRS HR CONSULTING SERVICES - Competitive USD
  Phát triển và thực hiện các chiến dịch marketing cho các sản phẩm của công ty Thiết lập và quản lý chiến lược thực phẩm Làm việc tại Hà Nội ...
  Ha Noi
Lazy Load...