Anphabe

Connecting opportunities
hZWXnZllmG6XlJiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

40HRS HR CONSULTING SERVICES

We have a team of bright, talented Consultant with over 10 years working experience that give the firm a balance of experience and the best track record in various industries.

 • hZWXnZllmG6XlJiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--lqXRoJjSsZBz0dLUwtLdqsvQoMarhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lwoFeglK6ygaealrikkqTMq6qbmKZVnaZwmmpZ1Jmmkc_YhpzFnpOg36ObapSdhMbT06GW1KrFm8pYa89ylWhpbJ5qb7Cx

40HRS HR CONSULTING SERVICES Big Jobs posted by Thuy Pham Thi

 • Senior System Engineer

  40HRS HR CONSULTING SERVICES - Competitive USD
  Phạm vi công việc • Phối hợp cùng đội phát triển và đội vận hành để đảm bảo nền tảng công nghệ đáp ứng được nhu cầu • Xây dựng và đảm bảo môi trường...
  Ha Noi
 • QA Manager

  40HRS HR CONSULTING SERVICES - Competitive USD
  Phạm vi công việc - Cùng Ban Giám đốc hoạch định chiến lược đảm bảo chất lượng của công ty - Triển khai chiến lược đảm bảo chất lượng, xây dựng và...
  Ha Noi
 • SAP Leader

  40HRS HR CONSULTING SERVICES - Competitive USD
  Nội dung công việc: - Tham gia, duy trì và phát triển mới liên quan đến SAP - Cùng hợp tác với phía Nhật Bản tìm hiểu, nghiên cứu các công nghệ mới...
  Ha Noi
 • iOS Engineer (Junior/ Senior)

  40HRS HR CONSULTING SERVICES - Competitive USD
  Nội dung công việc: - Tham gia vào các dự án outsource với nhiều đối tác lớn (như Nhật Bản) - Trở thành key member xây dựng nhóm iOS/ Android, có cơ...
  Ha Noi
hZWXnZllmG6XlJiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...